МОБАЛ купува пет апарата за хемодиализа

Публикувано на чт, 20 Дек. 2018
285 четения

МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във В. Търново купува 5 апарата за хемодиализа и водоочистваща система. Прогнозната стойност на инвестицията е 123 000 лв. и за апаратурата вече е обявена обществена поръчка. Крайният срок за събиране на офертите е 14 януари 2019 г. Има условие апаратите да бъдат нови и да са произведени след 01.07. 2018 г. Болницата ще плати апаратурата на два пъти – 30 % авансово плащане и останалите 70 % след доставката.
Преди време МОБАЛ ояви обществена поръчка и за транспортиране на болни до отделението по хемодиализа и обратно. Касае се за извозване на пациенти от общините Г. Оряховица, Лясковец, Павликени, П. Тръмбеш и Стражица. Общият пробег за 12 месеца е 85 000 кв.м. Прогнозната стойност за поръчката бе 110 500 лв. без ДДС. Но решението за откриване на процедурата бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. След произнасяне на Комисията, с решение от 25 октомври, то пък е обжалвано чрез ВАС.
В момента болните пациенти вози фирма, наета чрез пряко възлагане, тъй като старият договор за реализиране на тази услуга изтече на 01.09.2018 г. Пациентите не могат да останат без диализа, която за всеки от тях се провежда три пъти седмично. Иначе животът им е застрашен. Въпросната фирма ще вози болните, докато бъде избран нов превозвач.
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново