Министерството на земеделието с дискусия във Велико Търново

Публикувано на вт, 11 Сеп. 2018
99 четения

Дискусия за Закона за поземлените отношения и опазване на земеделските земи организира във В. Търново Министерството на земеделието, храните и горите. Форумът ще се проведе на 14 септември от 10,00 часа в голямата зала на Общината. В момента се подготвя нов проект, който подлежи на обществено обсъждане в страната. Следващата среща на ведомството ще бъде на 20 септември в Стара Загора.

Новият проект предвижда систематизиране на непротиворечива и оптимална регулация на поземлените отношения у нас. Досега тези отношения са били регламентирани в няколко закона, които са променяни многократно за последните 30 г. според икономическата обстановка в страната. До голяма степен някои от правилата вече са изчерпани във връзка с реституцията на земята.

Един от важните въпроси за комасацията на земята е уреден с новия проектозакон. Решението за уедряване на земята се взима с решение на общото събрание на съсобствениците на имотите с единодушие. Събранието определя имотите, които ще бъдат комасирани, взима решение за финансирането на плана за уедряване, учредява местен комитет, които да движи процедурите.

В глава „Промяна на начина на трайно ползване“ е регламентирана процедурата, при която всеки собственик  може да промени начина на трайно ползване на земеделските си имоти. За целта той подава заявление в общинската земеделска служба.

На срещата във Велико Търново ще бъдат дискутирани още актовете за ползване на земеделските земи, споразуменията за тяхното изменение, срокът на договорите за наем, процедурите по създаване и поддържане на специализираните карти за земята и др. Проектозаконът е предвидил и отпадане на конкурсната процедура за отдаване под наем или аренда на земя от държавния или общинския поземлен фонд.

Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново