Личните лекари с право да отписват агресивни пациенти

Публикувано на вт, 7 май 2019
202 четения

За първи път здравното министерство предлага личните лекари да имат право да отписват пациентите си, както и да им откажат консултация или преглед в случай на агресия. Това предвижда публикуваният работен вариант на новия стандарт по обща медицина, който ще бъде изнесен за обществено обсъждане на 15 май. Текстът гласи, че лекарят може да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между него и пациента липсва необходимото доверие или условия за изпълнение на неговите професионални права и задължения. Това обаче не се отнася до задълженията му да окаже медицинска помощ при спешни случаи. Медиците да имат право да откажат преглед, консултация и лечение, когато има пряка заплаха за здравето и живота им, както и да прекратят взаимоотношенията си с пациент в случай, че той създава пряка заплаха за здравето и живота на лекаря. Друга точка в документа гласи, че вече са създадени облекчени условия за преглед на деца от 7 до 14-годишна възраст. В текстовете е посочено, че когато детето има нужда от преглед, а родителят или попечителят са възпрепятствани да присъстват, то лекарят оказва медицинска помощ, като уведомява родителя или попечителя по телефона или чрез детето, за да се явят в амбулаторията за подписване на амбулаторен лист.
Връщат се и старите правила общопрактикуващият лекар да насочва пациентите към лечебни заведения за рехабилитация, продължително лечение и хосписи. Джипито ще оказва медицинска помощ в домашни условия, когато пациентът е със заболявания, които ограничават движението му в рамките на леглото или стаята и го поставят в невъзможност за транспортиране до амбулаторията. В тази група попадат и терминално болните, уточнява стандартът. В правилата за съхранение на медицинското досие на пациента пък е записано, че индивидуалните медицински записи на хартиен носител съдържат документи с давност 3 години от тяхното създаване.
Александра ДИМОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново