Детското очно здраве ще е тема на беседа във Филиал Велико Търново към МУ-Варна

Публикувано на пн, 15 апр. 2024
121 четения

Беседа на тема „Детското очно здраве през погледа на медицинската сестра“ ще се проведе във Филиал Велико Търново към МУ-Варна, на 18 април от 11:00 ч. Лекцията ще води Красимира Димитрова, старша мед. сестра на Университетска специализирана болница по очни болести за активно лечение във Варна.
Красимира Димитрова е сертифицирана детска медицинска сестра с дългогодишен клиничен, преподавателски и административен опит в сферата на офталмологичната здравна грижа. Доктор по обществено здраве. Преподавател на студенти по специалност медицинска сестра и медицински оптик. Лектор по продължаващо обучение за специалисти по здравни грижи. Участник в авторски колектив на два учебника по очни болести. Автор на 24 публикации в научни издания. Носител на национални и регионални награди в сферата на здравните грижи и награди за академични постижения на МУ-Варна, и МУ- Плевен. Зрителните тренировки и профилактиката на детското очно здраве са нейни професионални приоритети.
През 2024 г. тя издава монография на тема „Детско очно здраве“, която е предназначена да отговори на въпроси, възникващи в ежедневната клинична практика. Най-важното послание на книгата е, че децата не са малки възрастни, а анатомията и физиологията на зрителния анализатор в детската възраст имат своите особености. Монографията е професионален разговор със специалисти по детско очно здраве, студенти от направление „Здравни грижи“ (медицински сестри, акушерки, медицински оптици, оптометристи) и любознателни родители, в който авторът споделя увлекателно и интересно своите детайлни познания и опит в офталмопедиатричната здравна грижа.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново