51 санаториума приемат болни по програмите на НОИ

Публикувано на чт, 4 Апр. 2019
943 четения

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за тази година. За целта от държавния бюджет са предвидени малко над 20 млн. лв., като се очаква от лечение да се възползват близо 45 000 души. Вече са подписани договори с 51 заведения за профилактика и рехабилитация. Лечението по програмата е 10 дни, като цените на нощувките и 7 лв. от храната за всеки ден на престоя се поемат от средствата на Държавното обществено осигуряване. Всеки има право да получи до 4 безплатни диагностични и терапевтични процедури дневно.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство, трудова злополука или професионална болест. Лицето трябва да е здравноосигурено и да няма задължение към Осигурителния институт най-малко шест последователни месеца, преди да отиде да се лекува. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Правоимащи по програмите на НОИ са всички, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и срокът на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК да не е изтекъл. От НОИ уточняват, че изискването да има внесени осигурителни вноски шест месеца преди рехабилитацията не важи за хората с увреждания, пострадали при трудова злополука и професионална болест.
Александра ДИМОВА
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново