20 % от лекарите в болниците в областта са над 65 години

Публикувано на пн, 20 сеп. 2021
177 четения

Затвърждава се тенденцията за застаряване на практикуващото медицинско съсловие в областта, както и дефицит при специалистите по здравни грижи. Под 35 г. са само 52 лекари в болничната помощ или това са 14 % от медиците, които са основно специализанти. Други четирима работят в извънболничната помощ, показват данните на Регионалната здравна инспекция във В. Търново. Над 65 г. са 75 лекари в болничната помощ или 20 % от медиците, а 44 работят в извънболничната помощ или те са 13 на сто. Най-голям е процентът във възрастовата група 55-64 г. – 168 лекари в болничната помощ или 46 % и 186 лекари в извънболничната – 56 %.
При медицинските специалисти по здравни грижи в болничната помощ до 35 г. са 41 човека или 6 %, над 65 г. – 108 (16 %), във възрастта 55-64 г. са 200 души или 31 %. В извънболничната помощ до 35 г. са 13 души (5 %), над 65 г. – 53 (18 %), от 55-64 г. са 73 (26 %).
Подобна е картината и при личните лекари. От 151 общопрактикуващи медици само един е под 45-годишна възраст. Основната възрастова група е 45 – 64 г. или 143 ОПЛ. Над пенсионна възраст са 7 джипита. Пред пенсиониране (55-64 г.) са 97 лични лекари, от които 65 са жени. Заедно с лекарите над пенсионна възраст това са над 62 % от всички заети с дейността. Съотношението мъже/жени при ОПЛ е 1 към 2.
По-различно е състоянието при денталните лекари. В отчелите дейност 163 индивидуални и 14 групови практики са работили общо 206 лекари. Тези под 45 г. са 58 (близо 30 %), а тези под 35 г. са 29, съответно около 14 %. Зъболекарите между 55-64 и над 65, т.е. пенсионна и предпенсионна възраст, са около 54 % от всички работещи, но разпределението в по-ниските възрастови групи остава благоприятно като тенденция. Съотношението мъже/жени е както при ОПЛ – 1:2, но главно за сметка на лекарите в по-високите възрастови групи, където преобладаващо са жени.
Относно осигуреността с лекари и лекари по дентална медицина областта се нарежда под средните за страната. При лекарите е 32,2 на 10 000 души население, а при лекарите по дентална медицина – 8,9, като за сравнение средната осигуреност за страната е съответно 42,6 на 10 000 д.н., а при денталните лекари е 10,6 на 10 000 д.н. Осигуреността със специалисти по здравни грижи в областта е 55,2 и също е по-ниска от средната за страната от 66,9 на 10 000 д.н.
Данните показват, че в областта най-голям брой са кардиолозите – 47, следвани от хирурзите – 36, педиатри – 36, акушер-гинеколози – 35, и невролози – 27. Най-голям дефицит са ревматолозите, хематолозите и алерголозите, от които има само по двама специалисти.
Статистиката показва още, че в лечебните заведения за болнична помощ в областта има 464 щатни лекарски длъжности, от които, заети, включително по съвместителство, са 380.5 от 400 физически лица. На основен трудов договор в тях работят 365 лекари, т.е. 78.7 %. Аналогично е положението и при медицинските специалисти по здравни грижи – при 872.5 щатни длъжности, заетите са 700.5 от 734 физически лица, като 674 са на основен трудов договор (77 %).
В извънболничната помощ работят общо 648 лекари, но само 303 (т.е. 47 %) от тях са само в извънболничната помощ, като 151 са в първичната и 152 – в специализираната извънболнична помощ. По-голямата част от заетите в извънболничната помощ са работещи и в болничната, отчитат от здравната инспекция. Работещите в извънболничната медицинска помощ специалисти по здравни грижи са 397, като 333 са на основен трудов договор, а останалите работят и в други лечебни заведения.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново