1662 деца са родени в областта през 2020 г.

Публикувано на пт, 17 сеп. 2021
128 четения

7,2 на 1000 души население е коефициентът на раждаемост за 2020 г. за област В. Търново. Това показват данните от анализа на Регионалата здравна инспекция за здравно-демографското състояние на региона. За сравнение този показател за страната е 8,5 на 1000 души или в региона е по-нисък с 1,3 пунка от средния за България.
Живородените деца са 1662. Момчетата са 820, а момичетата – 842. В сравнение с данните за живородените през 2019 г., които са 1743, се наблюдава намаление с 81 живородени деца.
Броят на ражанията за миналата година е 1669 или с 697 по-малко спрямо 2007 г. За периода най-много раждания е имало през 2008 и 2009 г., съответно 2445 и 2531, след което започват да намляват.
Броят на абортите през 2020 г. е 627 или с 5 по-малко в сравнение с предходната година. Тези по желание са 475. Спрямо 2007 г. абортите в областта намаляват с 248, показват още данните на РЗИ.
Най-висока раждаемост в региона има в община Златарица – 9.9 на 1000 души население, следвана от общините Стражица – 9.5 промила и Елена – 7.8 промила, а най-ниска е в община Сухиндол – 5 промила. През 2020 г. са регистирани 7 мъртвораждания, а през 2019 г. са били 9.
Анализът показва, че съществено влияние за поддържането на ниски нива на раждаемост оказват възрастовата структура в областта, недостатъчната материална и жилищна осигуреност на семействата, ниският жизнен стандарт, високото ниво на безработица сред младите възрастови групи, намаляване на фертилния контингент поради вътрешната и външна миграция в трудоспособна и детеродна възраст при жените. Сред предпоставките е и психологическата нагласа за малко деца в семейството. По данни на НСИ за 2020 г. естественият прираст е трайно негативен – минус 2837, при минус 2350 души за 2019 г.
В общата смъртност на населението през 2020 г. се наблюдава увеличване на броя на починалите спрямо предходната година. Техният брой е 4499 души и е с 406 повече от този през 2019 г., когато са били 4093. Коефициентът на обща смъртност 19.6 на 1000 души при стойности за страната от 18 на 1000 души, т.е. общата смъртност в област В. Търново е по-висока от тази за страната с 1.5 пункта.
Смъртността продължава да бъде по-висока при мъжете (21.5 на 1000 души), отколкото при жените (17.6) и по-висока в селата (29.2 на 1000 души) от тази в градовете (15.4).
Продължава демографското застаряване и през 2020 г., като хората над 60 години в областта са 71 485 или 31,1 %, дължащо се на някои основни фактори по отношение на икономическата, социалната и здравна политика в региона, както и неблагоприятното географско разположение като разпокъсаност и отдалеченост на някои от населените места в областта.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново