Зам. областният управител Станислав Николов участва в Регионален инвестиционен форум

Публикувано на пн, 19 Дек. 2022
115 четения

Заместник областният управител Станислав Николов и главният експерт от Областна администрация Велико Търново Илиян Илиев участваха в Регионален инвестиционен форум на тема “Приоритетни инвестиционни проекти и иновации – възможности и предизвикателства за икономическо възстановяване и развитие на регионите”, който се проведе в Плевен.
Участие в събитието взеха представители на министерства, областни управители и кметове на общини от Северозападен и Северен централен район, представители на Националното сдружение на общините в Република България, Асоциация на Дунавските общини и Регионална асоциация на общините “Централна Стара планина”, представители на научните среди, бизнеса и др.
Във фокуса на двата панела на събитието бяха възможностите и предизвикателствата за развитието на регионите и бизнеса в контекста на новите промени в нормативните документи като Закона за регионалното развитие и Закона за насърчаване на инвестициите за интегрираните териториални инвестиции, приоритетните инвестиционни проекти и индустриалните зони, също и предстоящите покани за прием на проектни предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост и стартовите проекти по програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г.”.
Представени бяха новите възможности за изграждане на индустриални паркове от нов тип в регионите, като предпоставка за привличане на инвеститори в сектори с висока добавена стойност, положителен търговски баланс и устойчиво икономическо развитие, с конкретизация за индустриалните паркове и зони в региона.
Обсъден беше потенциала на “Национална компания Индустриални зони” ЕАД, на Българска агенция за инвестиции и Българска банка за развитие, както и на общините и регионалните бизнес сдружения и научни звена за ускоряване процеса на икономическо възстановяване на бизнеса и развитието на регионите за преодоляване на регионалните диспропорции.
Целта на форума бе формиране на конструктивни партньорства между държавните власти, представители на местното самоуправление, на научни институти, университети и браншови организации за очертаване възможностите за решаване на проблемите в условията на публичен граждански диалог.
Един от основните мотиви на организаторите за инициирането на събитието са съществуващите регионални диспропорции в социално-икономическото развитие на голяма част от общините в Северна България.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново