Йордан Терзийски: „Пари в Община В. Търново има, но липсва воля, желание за работа и реализация на проекти“

Публикувано на чт, 26 окт. 2023
161 четения

„Пари в Община В. Търново има, както и подкрепа от страна на държавата. Очевидно липсва воля, желание за работа и експертиза да се реализират инфраструктурните проекти на общината“, категоричен е арх. Йордан Терзийски, кандидат за кмет на община В. Търново от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“. В подкрепа на думите си, той представи и официални данни, относно получените средства от централния бюджет, събираемостта на местните данъци и усвоените средства, отпуснати за капиталови ремонти.
„Кметът на община В. Търново Даниел Панов непрекъснато се оправдава с липсата на пари, особено през последните две години, но цифрите категорично говорят точно за обратното.
Общината е получила 30 млн. лв. повече от централния бюджет за 2023 спрямо 2021 г., което представлява близо 50 % увеличение. През 2021 г. средствата са били 63 млн.лв., а за 2023 г. – 93 млн. лв. Общината е получила почти двойно по-висока целева субсидия от държавата – над 2,2 млн. лв. допълнителни средства за по-малко от 2 г., а именно 2,14 млн. лв. за 2021 срещу 4,33 млн. лв. за 2023 г.“, посочва арх. Терзийски.
Над 5,3 млн. лв. са неизползваните държавни средства от В. Търново само за 2022 г., предоставени за здравеопазване и образование – 1,4 млн. лв. за здравеопазване и 4,9 млн. лв. за образование. Над 11 млн. лв. са неизползваните държавни средства до 30.06.2023 г. – 1,8 млн. лв. за здравеопазване и 9,3 млн. лв. за образование.
В същото време собствените приходи на Общината не се събират добре. Несъбраните данъци от минали години, без тези, които са изтекли по давност, са 2,2 млн. лв. от данък върху недвижими имоти, чиято събираемост е 32,6 %, 2,2 млн. лв. от данък върху превозни средства със събираемост 26,6 %, а от такса битови отпадъци е 3,6 млн.лв. или събираемост 26,5 %, посочва още арх. Терзийски.
През 2022 г. по бюджета на Община В. Търново е предоставен трансфер от бюджета на МРРБ в размер 2 460 266 лв. за строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в старата столица за улиците „Опълченска“, „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“, „Сливница“ и „Ксилифорска“.
По данни от отчета за финансиране на капиталови разходи на община В. Търново към 30.09.2023 г. уточненият план е в общ размер на 44 209 600 лв., като усвоени общо средства са 14 981 441 лв. От тях уточненият план на източник целева субсидия за капиталови разходи /ЦСКР/ е 4 329 200 лв., като към 30.09.2023 г. не са отчетени усвоени средства от ЦСКР. Броят на предвидените за финансиране с целева субсидия обекти е 9, като по-големи са строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“, „Сливница“ и строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ксилифорска“, като от 1 456 246 лв. няма усвоен нито един лев, подчертава арх. Терзийски. Няма усвоени средства и за строителство и реконструкция на канализационен колектор и напорен тръбопровод по ул. „Опълченска“, за която са предвидени 1 004 020 лв.
Нула лева са усвоените средства и за изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ по проект „Интегриран градски транспорт на гр. В. Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., при предвидени по уточнения план 453 806 лв., посочва още арх. Йордан Терзийски.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново