В. Търново, Русе и Варна ще са най-развитите градове в Северен централен район

Публикувано на ср, 5 Февр. 2020
1685 четения

В. Търново, Русе и Варна ще бъдат основните центрове на растеж за Северен централен район през следващия програмен период 2021 – 2027 г. Това заяви във В. Търново зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова, която участва в среща на Националното сдружение на общините. В обучението се включиха кметове и председатели на общински съвети от 36 общини от Северен централен район.

„С оглед на пространственото планиране ще комбинираме бюджетният ресурс между Русе, В. Търново и Варна в един общ бюджет, в рамките, на който трите града ще могат да структурират своите проекти и да търсят посоката си на реализация“, каза още зам.-министър Николова. И подчерта, че това не ограничава трите града да си партнират с останалите, а е предпоставка да бъдат центрове за растеж и двигатели за развитие в реализацията на по-глобални цели.

Според анализите В. Търново, Русе и Варна имат най-голям икономически потенциал, чрез който може да се осъществи сътрудничество между Северен Централен и Североизточен регион, както и да се използват ресурсите на река Дунав, на Черноморието и сухоземната инфраструктура. Клъстерът „Велико Търново – Варна – Русе“ е част от десетте града на територията на страната, които ще имат на разположение 6 % от бюджета на Европейския фонд за  регионално развитие. Другите опорни центрове за развитие на района са общините Габрово, Горна Оряховица, Свищов, Севлиево и Разград.

„За първи път създаваме такива възможности, тъй като това дава по-голяма гъвкавост за изпълнението на мерки, по-ефективно оползотворяване на ресурсите и постигане на по-ясна цел за по-голяма територия на страната и по-голяма част от населението“, поясни Зорница Николова. Тя уточни, че бюджетът на Оперативна програма „Развитие на регионите“ ще е над 3,18 млрд. лв., като тепърва предстои да станат ясни параметрите на финансовата рамка.

Зам.-министърът отчете, че по ОП „Региони в растеж“ към момента са разплатени 61 % от договорените средства от бюджета. И е категорична, че не съществува риск от неусвояване на ресурс по програмата, а по-скоро има недостиг на средства за реализацията на всички планирани обекти. Над 500 са финансираните проекти през настоящия програмен период, като в рамките на всеки от тях са включени по няколко обекта и общият им брой е много по-голям, каза още зам.-министър Николова.

Весела БАЙЧЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново