В Свищов възобновяват стар сондаж за минерална вода

Публикувано на пн, 25 мар. 2024
165 четения

В Свищов стартира първият етап от дейностите по проект “Ремонт и реконструкция на сондаж Р-4хг от находище за минерална вода № 68, гр. Свищов, община Свищов”. Той предвижда ремонт на сондаж, който е бил просондиран през 1977 г. на дълбочина 1510 м, но не е експлоатиран и впоследствие е бил затрупан от около 10 м земна маса и строителни отпадъци, като се е водел ликвидиран, предвид обстоятелството, че е бил неоткриваем на терен. През 2021 г. сондажът беше отново открит, в резултат на което бе изготвено настоящото инвестиционно предложение, което предстои да бъде реализирано. Изпълнението на дейностите, които ще доведат до оптималната експлоатация на сондажа, ще бъдат на няколко етапа.
В първия етап се предвижда изграждане на транспортен подход към сондажа и площадка около него с укрепени бордове против свличане. След подготовката предстои обследване, почистване и ремонт на сондажа, като ще бъде извършено и изолиране на регистрирания приток на подпочвени води. След реконструкцията, която ще бъде изпълнена от специализирана геоложка фирма, ще се направи тестово водочерпене и ще се вземат водни проби посредством потопяема помпа. В края на плануваните дейности устието на сондажа ще бъде защитено със специално изработен метален капак, предпазващ минералната вода от замърсяване.
Финансова стойност на първи етап от дейностите е в размер на 80 хил. лева, които се осигурени от бюджета на Община Свищов.
Финансирането на втория етап се очаква да бъде осигурено от Националния доверителен еко фонд и в него се предвижда изграждането на каптажна шахта, в която да се разположат контрол на помпеното оборудване, водомер за отчитане на изразходваните количества и всичко необходимо за коректното функциониране на системата.
В третия етап от плануваните дейности се предвижда довеждането на минералната вода до МБАЛ “Д-р Димитър Павлович”, където да бъде използвана с балнеоложки цели. Средствата за този етап ще бъдат от ЗДБ.
Във финалния, четвърти етап от предстоящите дейности е планувано минералната вода от сондаж Р-4хг да захранва и бъдещия Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов, с което ще се гарантира оптимално оползотворяване на ресурса от извора и задоволяване нуждите на инвеститорите и гражданите.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново