В Свищов обсъдиха концепцията за интегрирани териториални инвестиции

Публикувано на пт, 15 мар. 2024
194 четения

В Свищов и в село Ценово, русенско, обсъдиха Концепцията за интегрирани териториални инвестиции „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“ на областите Русе и Велико Търново.

Събитието в Ценово се организира от Областния информационен център – Русе, а дискусията в Свищов от Областния информационен център – Велико Търново. Дискусиите са във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Целта им е да информират широката общественост за възможните проекти, които могат да се реализират със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Едно от ключовите условия за отпускане на европейско финансиране е получаване на широка обществена подкрепа на предложените в концепциите проектни идеи.

В общественото обсъждане в с. Ценово участваха д-р Генчо Генчев, кмет на община Свищов, заместник-кметът на община Ценово – Цветомир Петров, инж. Мариела Русева – началник отдел в АПИ и граждани. На дискусията в Свищов бяха инж. Мариела Русева и представители на община Свищов и граждани.

Водещ партньор в концепцията е Община Свищов, а Агенция „Пътна инфраструктура“ участва с предложение за основен ремонт за подобряване на организацията на движение на ул. „33-ти Свищовски полк“ в гр. Свищов. Улицата съвпада с трасето на републикански път II-52 Никопол – Свищов и граничи с територията на бъдещия Индустриален технологичен парк – Свищов. Планираният за ремонт участък е с дължина 1,09 км и по трасето му ще бъдат изградени две кръгови кръстовища, за да се осигури безконфликтното преминаване на транспортните потоци и подобряване на безопасността на движение при входа и изхода на индустриалния парк.

Освен инвестиции в пътна инфраструктура, концепцията включва още инвестиции в нови, по-високотехнологични дейности, подпомагане на предприемачеството, насърчаване към кръгова икономика и младежка заетост, повишаване на знанията и уменията на заетите в местните предприятия.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново