Ува­жа­е­ми съг­раж­да­ни,

Публикувано на ср, 24 Дек. 2014
541 четения

Ува­жа­е­ми съг­раж­да­ни,
В на­ве­че­ри­е­то сме на ед­ни от най-свет­ли­те праз­ни­ци Рож­дес­т­во Хрис­то­во и нас­тъп­ва­не­то на Но­ва­та го­ди­на.
Не­ка през след­ва­ща­та го­ди­на да бъ­дем по-доб­ри, по-чо­веч­ни да има по­ве­че ус­мив­ки.
По­же­ла­вам ви мно­го здра­ве и ра­дост,  ус­пе­хи и къс­мет, сбъд­на­ти меч­ти и мно­го лю­бов през 2015 г.
Чес­ти­то Рож­дес­т­во Хрис­то­во,
ве­се­ла Ко­ле­да и щас­т­ли­ва Но­ва го­ди­на!
инж. Пла­мен Чер­нев кмет на Об­щи­на Су­хин­дол

loading...
Пътни строежи - Велико Търново