Удобен и екологичен транспорт от дома до работа предлагат от ВМРО

Публикувано на нд, 15 окт. 2023
153 четения

В платформата си за бъдещ управленски мандат на община Велико Търново от ВМРО са заложили на 18 важни проблема на града и хората. Кандидатът за кмет доц. д-р Милен Михов акцентира на няколко от тях, свързани с организацията на транспорта и комуникациите в града и извън него.
Като водещ, той посочи един от най-старите проблеми във Велико Търново, по който в последните години се мълчи, а именно транспорта и комуникацията, които са продиктувани както от реалното развитие на града, така и от липсата на адекватна и активна политика за решаването на този проблем.
„Ето защо, ние от ВМРО предлагаме разработването на нова транспортна схема, която да бъде подчинена на задълбочено проучване на главните потоци на движение в града и да има задача да осигури евтин, достъпен и удобен, преди всичко, обществен транспорт на гражданите, който е във възможност да доведе по най-бързия и удобен начин хората от мястото им на живеене до тяхната работа“, заяви доц. Михов.
По думите му голяма част от индустриалните зони в града – Южната и Западната индустриална зона, на практика са лишени от възможността работещи там да използват обществен транспорт. Това налага планирането на нова схема на обществения транспорт, чрез която да бъде далеч по-удобно на хората да оставят автомобилите си, да ходят на работа и да се прибират вкъщи с обществен транспорт.
„Това е в полза на превозвачите, на фирмите, които ще уплътнят своите превози, с едно гъвкаво разписание ще могат ефективно да използват ресурсите и съответно да решим един важен комуникационен въпрос, който е и с екологично значение. На следващо място си поставяме задачата за активно планиране и подготовка за създаването на общински екологичен електротранспорт. Велико Търново имаше тролейбусни линии, които бяха унищожени в продължение на времето, но новите условия и новите тенденции ни диктуват да мислим и да започнем планово да възстановяваме електротранспорта – с най-съвременните технологии и с най-съвременните възможности, което има и важно екологично значение. Това не е в силите на частния бизнес, който не може да инвестира значителни средства в транспортни машини, в автобуси и същевременно да изгради необходимата инфраструктура и зарядни станции. Затова Общината е единствената, която може и трябва да започне планирането и поетапното реализиране на проект за съвременен електротранспорт, който трябва да бъде икономичен и екологично чист за нашите граждани“, убеден е Милен Михов.
Той посочи, че един от най-тежките проблеми в града, свързани с транспорта, са паркирането и спирането.
„Ние планираме решителна промяна в ръководството и организацията на търновското дружество, което е 100% общинска собственост и носи гръмкото заглавие “Организация на движение, паркинги и гаражи”. В тази посока смятаме да бъдат разкрити паркинги в района на Старото военно училище, което и сега се използва нерегламентирано за спиране и паркиране в най-неудобните и в най-непривичните условия. Въпреки този временен характер, ние можем да решим дори отчасти въпроса на паркирането, чрез урбанизиране на тези пространства, като временни паркинги за обществено ползване“, заяви кандидатът на ВМРО.
Доц. Михов наблегна на още една важна точка в програмата, свързана решително с подобряване на уличната маркировка.
„Поставяме си една простичка задача – Велико Търново да бъде град с постоянна улична маркировка. Тази маркировка ще доведе сама по себе си за облекчаване на движението и по-удобното преминаване през натоварените кръстовища, а същевременно разчертаването в кварталите, дори на паркоместата, ще доведе до рационално използване на пространството за паркиране“, вярва Милен Михов и допълва изложението си със следващата точка по транспортния проблем, а именно – проблема с паркирането за живеещите в централната част на града и попадащи в зоната на действие на „синята зона“. Предложението, по което ще работи той и общинските съветници на ВМРО в следващия мандат на местното самоуправление е въвеждането на механизми за абонаментно паркиране на живеещите в тези квартали срещу заплащане, но възможност да имат свободен достъп до своите автомобили в най-удобното за тях пространство.
Още един, дълговременен и немаловажен проблем за град Велико Търново като център на Северен централен регион е свързаността на общината с магистрални пътища. Решението доц. Михов вижда така:
„Такава свързаност е изключително важна за извеждането на транзитния поток от Велико Tърново и затова аз ще инициирам създаването на регионално сдружение на общините в четириъгълника Русе – Велико Търново – Плевен – Шумен, което да бъде регионално сдружение с главната цел ускорено изграждане на магистралите „Хемус“ и „Русе – Велико Търново“, и да оказва необходимия натиск върху държавата за ускорено изграждане на тези пътища. Аз, като общински съветник имам опит във воденето на обществени прояви и протести, така че като кмет съм готов да поведа великотърновци дори и на протест, ако правителствата (независимо какви са те) продължат да бавят и (можем да кажем) да саботират изграждането на магистралите в нашия район“, категоричен е в позицията си кандидатът за кмет на Велико Търново с номер 4 доц. д-р Милен Михов.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново