Северен обходен път ще свързва Горна Оряховица с АМ “Хемус”

Публикувано на ср, 27 ян. 2021
12942 четения

Северен обходен път ще свърза Г. Оряховица с Автомагистрала “Хемус”. Изграждането на трасето ще осигури бърза транспортна връзка с аутобана, който се очаква да допринесе изключително много за развитието на северната част на страната, която сега изостава от южната. Освен това новият път ще изведе и тежкия трафик от населените места в района.
На предстоящото заседание на Общинския съвет в железничарския град предстои да бъде гласувано възлагането на изработването на планово-техническо задание с предпроектни проучвания за изработването на инвестиционни проекти по няколко участъка във фаза идеен и технически проект.
В Националната концепция за пространствено развитие за периода 2012 – 2025 г. са очертани главни и второстепенни транспортни оси. Главните транспортни оси формират и главните оси на урбанизация. Към 2019 г. територията на страната включва три меридиални (Север – Юг) и четири паралелни (Изток – Запад) главни транспортни връзки.
Свързването на Главната централна ос “Север – Юг” (Румъния/Русе – Стара Загора – ГКПП “Маказа”) и Северната главна ос “Запад – Изток” (София – В. Търново – Шумен – Варна) ще стане на територията на община Г. Оряховица, където основният транспортен възел (детелина) ще свързва АМ “Хемус” с направленията Русе и В. Търново.
“Предвид предстоящото изграждане на АМ “Хемус”, северно от гр. Г. Оряховица, предвиждаме да се изгради Северен обходен път, който да осъществява транспортен достъп до магистралата. По този начин ще бъде изведен и транспортният трафик от Първомайци и Поликраище”, обясни кметът на община Г. Оряховица инж. Добромир Добрев. За изграждането на трасето ще се търсят средства от Плана за възстановяване и устойчивост на Р България или от оперативните програми. Общината също ще инвестира в инфраструктурния проект. В тазгодишния бюджет са предвидени 85 000 лв. за изготвяне на парцеларен план, за техническо задание и за идеен проект. Според експертите Северният обходен път ще бъде с габарит “Г 10,5”, с преобладаващо товарно движение. В определени участъци, съгласно нормативните изисквания, може да се предвиди и трета лента за движение.
Трасето ще започва северно от Г. Оряхoвица в района на транспортен възел “Честово”. Ще преминава северно от с. Правда и ще се включва в съществуващия общински път, който е необходимо да бъде доизграден. Предвижда се обходният път да продължи на север по съществуващия общински път към с. Янтра, който трябва да се разшири. Южно от с. Янтра, западно от общинския път, ще бъде изградено ново трасе до включването му в път III-5003. Необходимо е също разширяване на третокласния път, съответно привеждането му в проектния габарит до включването му в републиканския път I-5. Оттам транспортният поток ще достига до проектното трасе на АМ “Хемус”. Планираното трасе на обходния път е съгласувано с Агенция “Пътна инфраструктура”, която след това ще го стопанисва.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново