С над един милион лева обновяват уличното осветление в пет селища

Публикувано на пн, 12 февр. 2024
162 четения

Със сумата от 1 123 411 лв. Община Свищов ще повиши енергийната ефективност в пет населени места чрез обновяване на системата за улично осветление. Това ще се случи в Свищов и селата Българско Сливово, Козловец, Овча могила и Царевец, като ще бъде изградена система за управление и система за захранване от ВЕИ. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца.
Във връзка с това в Зала 1 на административната сграда на Община Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проекта “Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов”, с което се даде официален старт на изпълнение на проектните дейности. На нея беше представена информация за основната цел на проекта, основните дейности, които ще се изпълняват, очакваните резултати, източникът на финансиране и приоритетите на Механизма за възстановяване и устойчивост, както и екипът за управление на проекта.
От Общината припомниха, че на 18 август 2023 г. между кмета д-р Генчо Генчев и Структурата за наблюдение и докладване към Министерство на енергетиката беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетна ос Нисковъглеродна икономика, процедура “Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление” – Покана 1. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU и Механизма за възстановяване и устойчивост, като заложеният план е основополагащ документ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка, посочиха от Община Свищов.
12

loading...
Пътни строежи - Велико Търново