70 разрешителни за строеж са издадени в края на миналата година в областта

Публикувано на пн, 12 февр. 2024
517 четения

Разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 33 жилища в тях и 3756 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 50 други сгради с 6575 кв. м РЗП са издали през четвъртото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 55,6%, жилищата в тях – със 73,0%, а разгънатата им застроена площ – със 79,5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се регистрира увеличение на броя им – с 47,1%, но общата им застроена площ е с 82,2% по-малко.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намалява с 44,4%, жилищата в тях – със 75,7%, а разгънатата им застроена площ – с 80,8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 85,2%, но общата им застроена площ е с 32,9% по-малко.
През четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 32 жилищни сгради с 89 жилища в тях и с 10 274 кв. м разгъната застроена площ и на 24 други сгради с 14 773 кв.м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради нарастват с 6,7%, но жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 23,3 и 21,3%. Започнатото строителство на други сгради се увеличава с 50,0%, както и общата им застроена площ – с 55,7%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 100%, жилищата в тях – над два пъти, и разгънатата им застроена площ – със 164,6%. Започнатото строителство на други сгради е повече с 26,3%, както и общата им застроена площ – с 51,0%.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново