С над 804 000 лв. обновиха социалната дирекция в Г. Оряховица

Публикувано на пт, 8 Февр. 2019
141 четения

804 172 лв. са вложени в обновяването на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица. Ремонтните дейности продължиха четири месеца, през които бе направена външна топлоизолация, таванската плоча на основната сграда също е топлоизолирана. Сменени са всички външни врати, а дограмите вече изцяло са PVC. Ремонтът бе извършен по проект „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги“, а средствата са осигурени по ОП „Региони в растеж“.
„Това е поредният приключен проект във връзка с Инвестиционната програма. Един проект, който е добър както за работещите в сградата, така и потребителите на социални услуги, тъй като това е втората най-посещавана сграда след Общината“, заяви кметът инж. Добромир Добрев. Той уточни, че с реализацията на проекта е решен един сериозен проблем с отоплението на сградата. Досега дирекцията се е отоплявала на мазут, а сега вече е газифицирана. Монтирани са стоманени двупанелни радиатори, нова тръбна мрежа и автоматично регулиране на топлоподаването в помещенията. Подменени са и всички осветителни тела с енергоспестяващи. За хората с увреждания са изградени рампи на входовете и платформи на стълбищата за придвижване с инвалидни колички.
В южното крило за безвъзмездно ползване са предоставени помещения на Клуб на пенсионера „Елена Грънчарова“ и на Първичната съюзна организация на слепите в Г. Оряховица, за които средствата за ремонт са осигурени от Общината.
„С ремонтите се повиши енергийната ефективност на сградата. Постигна се намаляване на потреблението на ток с 312 700 kW/h годишно и намаляване на вредните емисии на парникови газове със 79,12 тона въглероден диоксид годишно”, посочи ръководителят на проекта Ивайло Обрешков.
„За работещите в тази сграда беше от изключителна важност изпълнението на подобен проект. Първо за това, че се подобри достъпа и средата за хората, с които работим. И на следващо място средата за работещите е нея, тъй като това е нашият втори дом”, заяви Боряна Кирилова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Г. Оряховица. И допълни, че сградата е строена още преди 1950 г., като до този момент са правени само частични ремонти, като най-големият от тях е извършен през 2013 г.

Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново