С близо 400 хиляди лева подобряват енергийната ефективност на детска градина

Публикувано на вт, 26 мар. 2024
230 четения

Започнаха дейностите по проект “Енергийна ефективност на сградата на ДГ “Чиполино”, гр. Свищов”, който ще се реализира с безвъзмездна финансова помощ от НЕДФ, подпрограма “Енергийна ефективност на общински училища и детски градини”. Стойността на строително-монтажните дейности възлиза на 377 836 лв., от които 150 000 лв. съфинансиране на Община Свищов.
Проектното предложение предвижда дейности и мерки, насочени към осигуряване на благоприятна, иновативна и модерна, енергийноефективна и функционална образователна инфраструктура. В пакета от мерки са заложени: топлоизолация на външните стени; топлоизолация покрив; топлоизолация на под; мярка за енергоспестяване при генериране на топлина и вентилация, която предвижда подмяна на горивната база и преминаване от отопление на нафта на пелети чрез подмяна на горелката; възможност за оползотворяване на енергия от ВЕИ чрез изграждане на соларни системи за БГВ, включващи 8 бр. соларни панели, захранващи бойлери с две серпентини; доставка и монтаж на два индивидуални рекуператори за подов монтаж, които да осигуряват нормативно изискуемите количества обработен пресен въздух; доставка и монтаж на система за енергиен мениджмънт, която ще обхваща 3 измервателни точки.
ДГ “Чиполино” в Свищов е едно от най-старите детски заведения на територията на общината. Сградата, в която се помещава детската градина, е строена през 1974 година. Към момента в детското заведение се обучават общо 140 деца, разпределени в 2 яслени и 4 градински групи. За тях се грижат общо 31 човека персонал, от които 23 учители, 4 медицински сестри, 1 педагог и 3 детегледачки.
Изпълнението на проектните дейности ще позволи на Община Свищов да насочи своите ограничени бюджетни ресурси към изпълнението на други инфраструктурни обекти, за които целевата група – жителите на общината считат, че са приоритетни, посочват от местната администрация.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново