Пробна статия

Публикувано на вт, 20 Ное. 2012
382 четения

107 кв.м апар­та­мент в кв. “Кар­та­ла”, има нуж­да от до­вър­ши­тел­ни ра­бо­ти, глед­ка, тел. 062/539 980, 5-1

2 Броя къ­­­щи с двор 1550 кв.м, с. Са­­­мо­­­во­­­де­­­не, GSM 0898/764 912, 0888/943 743, 37-22

67 кв.м в кв. “Буз­лу­д­жа”, Акт 16, 5 етаж, 30 000 ев­ро, GSM 0877/776 521, 5-1

Апар­та­мент с две спал­ни, хол и кух­ня, 100 кв.м, юг, цен­тър, GSM 0896/840 720, 3-1

Апар­та­мент с две спал­ни, цен­тър, до парк, ма­за, 37 000 ев­ро, GSM 0877/779 743, 5-1

Апар­­­та­­­мент с че­­­ти­­­ри по­­­ме­­­ще­­­ния, из­­­ця­­­ло южен, 93 кв.м, 33 000 ев­­­ро, GSM 0898/568 560, 3-3

Апар­та­мент с че­ти­ри по­ме­ще­ния, из­ця­ло южен, 93 кв.м, 33 000 ев­ро, GSM 0898/568 560, 3-1

Апар­­­та­­­мент, 102 кв.м, но­­­во стро­­­и­­­тел­­­с­­­т­­­во, с Акт 16, без пос­­­ред­­­ник, въз­­­мож­­­ност за раз­­­с­­­ро­­­че­­­но пла­­­ща­­­не, GSM 0888/029 298, 0884/027 606, 20-16

Апар­та­мент, 90 кв.м, 41 500 ев­ро, се­вер/юг, до ста­ди­о­на, GSM 0894/699 201, 3-1

Апар­та­мент, 92 кв.м чжп, но­во стро­и­тел­с­т­во, 41 000 ев­ро, GSM 0894/699 201, 3-1

Апар­­­та­­­мент, 98 кв.м, но­­­во стро­­­и­­­тел­­­с­­­т­­­во, с Акт 16, от­­­лич­­­на па­­­но­­­ра­­­ма, са­­­мос­­­то­­­я­­­те­­­лен вход, без пос­­­ред­­­ник, GSM 0888/029 298, 0884/027 606, 20-16

Апар­та­мент, из­ця­ло юг, до ста­ди­о­на, 120 кв.м, GSM 0894/699 201, 3-1

Апар­­­та­­­мент, Ка­­­чи­­­ца и склад, 200 кв.м, GSM 0888/800 199, 15-4

Апар­та­мент, но­во стро­и­тел­с­т­во, Акт 16, 24 350 ев­ро, GSM 0897/952 330, 3-1

Апар­та­мент, спал­ня и кух­ня, 59 кв.м, 29 900 ев­ро, GSM 0894/699 201, 3-1

Апар­­­та­­­мент, трис­­­та­­­ен, тух­­­лен, 65 кв.м, за­­­вър­­­шен, ши­­­рок цен­­­тър, 29 500 ев­­­ро, GSM 088/761 819, 0894/787 589, 8-3

Апар­та­мент, цен­тър, с две спал­ни, хол и кух­ня, ста­ро стро­и­тел­с­т­во, 45 000 ев­ро, GSM 0894/699 201, 3-1

Апар­та­мен­ти, Акт 16, спор­т­на за­ла, от 47 до 124 кв.м, 370 ев­ро/кв.м GSM 0899/921 394, 3-1

АпA­р­та­мент, 60 кв.м, 21 000 ев­ро, GSM 0899/921 394, 3-1

Бок­со­ни­е­ра, 47 кв.м, но­во стро­и­тел­с­т­во, кв. “Три­ъ­гъл­ни­ка”, 17 000 ев­ро, GSM 0899/921 394, 3-1

Вто­­­ри етаж с га­­­раж и ма­­­за, гр. Де­­­бе­­­лец, GSM 0886/417 602, 0886/622 012, 19-18

Дву­е­таж­на къ­ща в гра­да, 240 кв.м, южен двор, га­раж, GSM 0896/840 720, 3-1

Дву­­­е­­­таж­­­на къ­­­ща и сто­­­пан­­­с­­­ки пос­­­т­­­рой­­­ки, с. Мас­­­ла­­­ре­­­во, GSM 0895/854 511, 0

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново