Предоставиха минералния извор с находище “Свищов” на Община Свищов

Публикувано на пн, 24 юни 2024
273 четения

Министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде акт за изключителна държавна собственост № 1825/12.06.2024 г. на находище на минерална вода “Свищов”, гр. Свищов, с което минералният извор вече е официално узаконен.
След 4-годишни целенасочени усилия от страна на общинското ръководство за разкриване на находището, утвърждаване на качествената характеристика и експлоатационните му ресурси, както и неговото узаконяване, резултатите са налице и на Община Свищов е предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находището със сондажи № Р-1хг и № Р-4хг, намиращо се на територията на бъдещия Дунавски индустриален технологичен парк в Свищов.
Актуването на минералния извор и предоставянето му на Общината за експлоатация дава възможност за реализирането на проект, който ще даде добавена стойност на Индустриалната зона, ще допринесе за развитието на балнеологията в града и пълноценното оползотворяване на минералната вода като природен ресурс.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново