Повече разрешителни за строеж са издадени в края на миналата година

Публикувано на вт, 7 февр. 2023
298 четения

36 разрешителни за строеж на жилищни сгради са издали местните администрации в област В. Търново през четвъртото тримесечие на 2022 г., показват данните на Националния статистически институт. Жилищните сгради са с общо 136 жилища в тях и 19 544 кв.м разгъната застроена площ (РЗП). Издадените разрешителни за други сгради са 27 с 9804 кв.м РЗП.
За сравнение, през третото тримесечие на 2022 г. в областта са издадени 24 разрешителни за жилищни сгради с общо 40 жилища и 19 472 кв.м РЗП. Издадени са и 41 разрешителни за други обекти с 14 848 кв.м разгъната застроена площ.
От статистиката отчитат, че през четвъртото тримесечие на 2022 г. в страната местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1911 жилищни сгради с 10 203 жилища в тях и 1 131 176 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Издадени са също документи за 18 административни сгради/офиси със 17 683 кв.м РЗП и на 1183 други сгради с 534 969 кв.м РЗП.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 321, Пловдив – 290, Бургас – 261, София – 207, и Варна – 146. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5106, Пловдив – 1677, Варна – 948, Бургас – 679, и София – 269.
През четвъртото тримесечие на 2022 г. в област В. Търново е започнал строежът на 16 жилищни сгради с 24 жилища в тях с 3883 кв.м РЗП. За третото тримесечие на миналата година в областта е започнало строителството на 33 жилищни и 21 други сгради.
В страната са издадени разрешителни за 1252 жилищни сгради с 6627 жилища в тях и със 760 178 кв.м разгъната застроена площ, на 14 административни сгради/офиси с 11 453 кв.м РЗП и на 555 други сгради с 363 469 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с близо 20 %, отчитат от Националния статистически институт.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите Бургас – 205 жилищни и 37 други сгради; Пловдив – 200 жилищни, 3 административни и 62 други сгради; София (столица) – 160 жилищни, 3 административни и 19 други сгради, и Варна – 146 жилищни и 21 други сгради.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново