Четири фирми искат да правят двата нови моста

Публикувано на вт, 7 февр. 2023
3589 четения

Четири фирми са подали оферти по обявената обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждането на двата нови моста във В. Търново. Това са “Пътни строежи – В. Търново” АД, “Парсек Груп” ЕООД, ДЗЗД “Нивел Инфраструктура” и “Пътища и мостове” ЕООД.
Прогнозната цена за двете съоръжения е 5 102 545 лв. без ДДС или 6 123 054 лв. с ДДС.
Цената беше определена след провеждането на консултации със строителни фирми за актуалната пазарна цена, след като обявената обществена поръчка се провали и нямаше нито един кандидат. На консултациите участва само една фирма, която определи цената за съоръженията на база заложените в проекта изисквания на възложителя.
За изграждането им Община В. Търново ще поеме дългосрочен дълг от 6 380 000 лв.
Двата моста са част от изпълнението на проекта “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкобхватната мрежа на път TEN-T чрез общи мерки в трансграничния регион”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България” 2014-2020. Единият мост ще бъде изграден източно от Бейски мост под Царевец, а другият ще е успореден на въжения пешеходен мост срещу бившата фабрика “Васил Мавриков”. По проекта се предвижда и ремонт на няколко улици в старата част на града – ул. “Теодосий Търновски”, “Димитър Найденов”, “Сливница”, Григорий Цамблак” и др.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново