Отново гласуваха против увеличаване на държавния дял в областната болница

Публикувано на вт, 4 Февр. 2020
178 четения

Провали се поредният опит за увеличаване на държавния дял в капитала на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във В. Търново. Решението беше взето на извънредно Общо събрание на акционерите. Присъстващите отхвърлиха предложението държавата да инвестира близо 10 млн. лв., с което да увеличи капитала си на 90,72 %. Мотивите за искането са, че през последните години здравното министерство е направило в МОБАЛ сериозни инвестиции за сметка на останалите акционери, които не подпомагат финансово болницата. Против предложението са гласували две трети от участниците в събранието, тъй като подобна промяна означава сериозно намаляване на дела на общините. Единствено представителят на община Елена е подкрепил искането.
Към момента регистрираният капитал на най-голямото лечебно заведение в региона е 2 329 000 лв., разпределен в поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 10 лв. всяка една от тях. Държавата в лицето на Министерство на здравеопазването притежава 51 % от акциите, а останалите акции са разпределени на общините в региона. Най-много притежава община В. Търново – 14,65 %. Ако промените бяха одобрени, старата столица щеше да остане с дял едва 2,77 %. Затова още в края на миналата година Общинският съвет реши представителят на Общината да гласува против предложението за увеличаване на държавния дял.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново