Общината очаква одобрението на проекти за над 31 млн. лв.

Публикувано на вт, 13 Февр. 2018
248 четения

През 2018 г. Община Велико Търново предвижда сериозна работа при разработването на няколко приоритетни проекта, част от които вече са в процес на оценка, се посочва в отчета на кмета на община Велико Търново за 2017 г. Четири от тях са по Оперативна програма “Региони в растеж”. Общата им индикативна стойност 20 805 767 лв., в това число 500 000 лв. собствен принос. Те се отнасят за плана за интегриран градски транспорт, създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, проектиране и разширяване на Мултимедийния посетителски център и реконструкция и обновяване на Музей “Възраждане и Учредително събрание”.
По други оперативни и европейски програми в процес на оценка са още три проекта на обща стойност 11 942 974 лв., като собственият принос при тях е 222 640 лв. Те са свързани с изграждането на комплекс от социални услуги за деца, изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма, както и по-добре свързани вторични и третични възли в главната и широкообхватната TEN-T мрежа.
През 2018 г. общината ще управлява над 27 570 000 лв., от които по одобрена Инвестиционна програма на Община Велико Търново по ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г. Четири от проектите са на стойност над 23 870 лв., в това число собствен ресурс от над 805 760 лв., а по други програми 9 проекта на обща стойност над 3 701 000 лв.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново