Община Свищов с пет проекта за над 10 млн. лeвa по Плана за възстановяване и устойчивост

Публикувано на пн, 6 февр. 2023
107 четения

Община Свищов е сред първите общини, входирали пет проектни предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост. Те са на обща стойност над 10 млн. лв. Две от проектните предложения са за модернизация на образователната среда в сградите на СУ “Димитър Благоев” и филиала на ДГ “Васил Левски” в град Свищов и са на стойност 6,5 млн. лв.
Третият проект е насочен към изграждане на Младежки център в Свищов, чиято цел е създаването на предпоставки за развитие на младежки дейности и политики и подпомагане развитието на младежката дейност в града. Максималният финансов ресурс, който Общината може да получи за реализирането на това проектно предложение, е в размер на 1,8 млн. лв.
Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов е четвъртият проект на крайдунавската община. За него са заложени над 1,1 млн. лв.
Петото проектно предложение отговаря изцяло на основните цели и принципи на Инвестиционната програма Минерални води на Националния доверителен екофонд и стратегическите цели за развитие на община Свищов. То касае оползотворяване на ресурсите от минерална вода като източник на топлинна енергия и постигане на по-устойчиво социално-икономическо развитие на общината. Общата стойност на проекта е за близо 800 000 лв.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново