Община Свищов подготви два проекта за саниране на стойност над 3 млн. лв.

Публикувано на пн, 13 февр. 2023
103 четения

Два проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обща стойност 3 014 000 лв. е подготвила Община Свищов. Те е първата община, входирала проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от изпълнението на подмярка “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”, към компонент “Нисковъглеродна икономика” на Националния план за възстановяване и устойчивост. Първият етап предвижда безвъзмездната финансова помощ да е в размер на 100 % от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции ще продължи до 31.05.2023 г.
На всички сдружения, желаещи да кандидатстват за финансиране по програмата, Община Свищов своевременно оказва пълно съдействие при администриране на дейностите, посочват от местната администрация. Кандидатстването за финансова помощ по настоящата процедура се осъществява въз основа на подписано партньорско споразумение между Общината и съответното сдружение на собствениците. Предложенията се подават през общината партньор към дирекция ,,Жилищна политика” на МРРБ и се оценяват в съответствие с критериите, описани в насоките за кандидатстване.
Съвместната дейност на Община Свищов и сдруженията на собствениците в тази посока продължава, тъй като има сериозна активност от страна на гражданите и интерес към енергийното обновяване на жилищния сграден фонд. Общата цел е максимален брой сдружения да получат финансиране и жителите на Свищов да подобрят значително качеството си на живот, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност на своите домове.
Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост е енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия. Предвидените дейности по тази процедура са насочени към изпълнението на мерки за енергийна ефективност, чрез които сградата ще изпълнява условията за достигане на клас “В” на енергопотребление или по-висок. Помощта е насочена единствено към жилищни сгради, частна собственост.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново