Нови осем работни места осигурява Община Свищов

Публикувано на пт, 20 Мар. 2015
649 четения

Община Свищов продължава да се възползва от всички възможности за осигуряване на трудова заетост, които предлага Министерството на труда и социалната политика.
От 23 март 2015 г. в Община Свищов ще бъдат назначени двама души по националната програма “КЛИО”, която предвижда дейности по опазване, поддържане и съхранение на недвижимото културно наследство. Лицата ще преминат през обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация в професиите “Техник – озеленител”, специалност “Цветарство” и “Охранител”, специалност “Физическа охрана на обекти”, като на финала ще получат свидетелство за професионална квалификация. Наетите ще бъдат ангажирани в дейности, свързани с озеленяване и охрана на една от ключовите забележителности в град Свищов – Средновековната крепост “Калето” и прилежащия парк. Осигурената заетост по тази програма е за 6 месеца.
Други 5 лица ще бъдат ангажирани по Регионалните програми за заетост и обучение в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта. Те ще бъдат включени в дейности за текущи ремонти, почистване и отводняване на улици, дерета и канали в района на културно-исторически обекти на територията на град Свищов. Осигурената заетост по тази програма също е за 6 месеца.
Целеви групи и за двете програми са безработни лица до 29 години и над 50-годишна възраст.
По националната програма “Активиране на неактивни лица” в Община Свищов ще бъде назначен младежки медиатор, който ще бъде избран от Дирекция “Бюро по труда” сред регистрираните безработни младежи на възраст до 29 г. с висше образование. Младежкият медиатор ще бъде ангажиран с дейности по идентифициране, достигане до и активиране с цел включване в пазара на труда на млади хора, които не работят, не учат и не са регистрирани като безработни.
Община Свищов има готови проекти, свързани с осигуряването на временна заетост и ще продължи да участва активно по обявените мерки и след стартирането на новия програмен период.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново