Николай Рашков пред предприемачи: Горна Оряховица има капацитет, нужна е само мислеща Община

Публикувано на ср, 25 окт. 2023
216 четения

Николай Рашков проведе среща със собственици на малки и средни предприятия от Горна Оряховица, за да представи визията си за ускореното развитие на града. В програмата му за управление са включени амбициозни, но напълно изпълними мерки, които да доведат до използване на публичния ресурс по най-ефективен начин и в интерес на гражданите.
Обединени около нуждата от спешни действия за извеждане на община Горна Оряховица от идейната и финансова пропаст, Николай Рашков и предприемачи от града обсъдиха ясни кризисни мерки, които да бъдат приложени в управленския му мандат. Градът има капацитет да се справи, нужна е само мислеща Община.
“Промяна на модела на функциониране на индустриалната зона в града е от особена важност за бъдещото успешно развитие на парка. Той трябва да бъде изграден в публично-частно партньорство и за привличането на стратегически инвеститори да бъде ангажиран квалифициран екип. Самото съществуване на индустриална зона в Горна Оряховица не е достатъчно, за да настъпи промяна в икономическия климат и повишаване на благосъстоянието на гражданите”, сподели Рашков.
По време на срещата той сподели и вижданията си за ново градско устройство, което да бъде в помощ на жителите, да осигурява безопасност и сигурност. “Инфраструктурните ремонти в общината ще се извършват от общинско предприятие, което бързо и на значително по-ниска цена ще реновира улици и тротоари”, заяви кандидатът за кмет.
Общинска администрация трябва да се погрижи за най-доброто управление на земеделските си земи, сградния фонд и горите. Необходима е спешна ревизия на всички договори за външни услуги и обществените поръчки, които ограбват населението. Присъстващите коментираха още, че прилагането на най-добрите административни практики от успешните български и европейски общини ще доведат до развитие не само в града, но и в селата.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново