Клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол създадоха в Свищов

Публикувано на чт, 27 май 2021
206 четения

Меморандум за сътрудничество в образованието и науката и създаване на клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол подписаха в Свищов ректорите на трите водещи висши икономически училища в България – Стопанската академия “Димитър А. Ценов, Икономическият университет – Варна, и Университетът за национално и световно стопанство. Подписи под документа положиха ректорите проф. д-р Евгени Станимиров (ИУ – Варна), проф. д-р Марияна Божинова (СА) и проф. д-р Димитър Димитров (УНСС).
“Трите висши училища имаме самочувствието на водещи при обучението в професионалните направления “Икономика” и “Администрация и управление” и създадените между нас клъстери в областта на икономиката са именно в най-силните направления на всяко от трите висши училища”, заяви проф. Божинова – ректор на СА “Д. Ценов”. Тя припомни, че първият клъстер, който бе създаден във Варна, е в областта на маркетинга и предприемачеството с координатор ИУ – Варна, а сключеният в София меморандум създаде клъстер в областта на финансите и счетоводството с координатор УНСС. Според нея трите клъстера обхващат най-важните области в обучението и научните изследвания по икономика.
“Очакваме тези клъстери, тези университетски мрежи да генерират резултати в области като прагматичност на обучението и трансфер на ноу-хау”, каза проф. Станимиров. Говорейки за прагматичност на обучението той акцентира върху развитието на “естествения” интелект при обучението на студентите.
Ректорът на УНСС коментира идеята за работа в мрежа и сътрудничество чрез създадените клъстери и заяви, че това е начин да се подобри взаимодействието между трите водещи икономически университета в България. Проф. Димитров подчерта, че за настоящата година 87 % от държавния прием на студенти в направление “Икономика” се реализира именно от УНСС, ИУ – Варна, и Свищовската академия.
Подписвайки меморандума за сътрудничество, трите страни заявиха готовността си за обединени усилия в следните посоки: съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на ИУ – Варна, СА – Свищов, УНСС на национално и международно ниво; развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи чрез интегриране потенциала на трите институции и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които стимулират техния икономически и социален просперитет; създаване на клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол като съвременна форма на междууниверситетско сътрудничество, което да допринася за ефективното развитие на трите университета и повишаването на техния проектен капацитет и практическа експертиза.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново