Изграждат Младежки център за 1,79 млн. лв. в Свищов

Публикувано на чт, 4 юли 2024
2265 четения

Модерен Младежки център за 1,79 млн. лв. ще бъде изграден в Свищов. Вчера беше направена и първата копка, с която се постави началото на строителните дейности. Проектът предвижда изграждането на изцяло нова сграда, в която ще има: две зали – конферентна и компютърна, учебни зали, кабинети и офиси. В тях ще се провеждат обучение за повишаване квалификацията на младежите в сферата на дигиталната грамотност, чуждоезиковото обучение, гражданското образование, професионалната квалификация. Ще се сформират клубове по интереси, клубове за личностно развитие, спортни клубове, ателиета в сферата на изкуствата, дейности за повишаване на екологичната култура и други дейности. В помощ на младите хора ще бъде специално подбран екип от квалифициранси служители.
Партньорите по проекта ще допринесат за мултидисциплинарната насоченост на центъра със своите специфични знания и опит в провеждане на инициативи, насочени към младежта, което ще гарантира, че центърът ще прилага най-високите стандарти в областта на младежката дейност и ще бъде ключов за мерките на общинско ниво, целящи подпомагане на преодоляването на социалната изолация и непригодността за пазара на труда сред младежите до 29 години. Асоциираните партньори и представителите на бизнеса ще гарантират постигане на по-висока приложимост към пазара на труда, по-добро качество и по-ясен приобщаващ характер на неформалното образование, като основен подход в младежката работа, а работодателите ще бъдат в състояние да предлагат темите и практическото приложение на обученията и инициативите на центъра, включително и чрез предоставяне на възможност за практическо приложение на усвоените знания и умения в реална работна среда.
В своето приветствие кметът на община Свищов Генчо Генчев акцентира върху значимостта на проекта и усилията, които полага общинската администрация за ангажиране на младите хора и възможностите им за реализация, като подчерта отличното партньорство с образователните институции, фирмите и неправителствените организации. Планираната продължителност на проекта е в рамките на 30 месеца.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново