Голям интерес от гражданите към общественото обсъждане на проектобюджета на Община В. Търново за 2024 г.

Публикувано на вт, 30 ян. 2024
807 четения

Проектобюджетът на Община Велико Търново за тази година е 170 789 519 лв. Приходите и разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 113 516 899 лв., а местните приходи и разходи за местни дейности и дофинансирани държавни дейности – 57 272 620 лв. Преходните остатъци, реализирани в края на 2023 г. и заложени в приходите на 2024 г., са в размер на 23 016 172 лв., като за държавните дейности те са 13 682 267 лв., а в местната дейност – 10 366 653 лв. При целевите трансфери по бюджета общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е 100 578 013 лв., а разликата в сравнение с 2023 г. е 14 911 032 лв. в абсолютна стойност. Увеличението е в резултат на повишение на разходните стандарти в определени функции, най-вече в социалната, където достига до 40 %. Общата изравнителна субсидия е в размер на 2 646 800 лв., а средствата за зимно поддържане и снегопочистване са 481 400 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 4 128 060 лв. Тук се запазва възможността част от тях да се трансформират с решение на местния парламент за различни други дейности, допустими в рамките на Закона за държавния бюджет. Собственото участие по проекти, които ще бъдат за сметка на местни данъчни, неданъчни приходи и заемни средства е в размер на 6 715 957 лв. Предвижда се да бъдат възстановени временни безлихвени заеми в размер на 11 092 185 лв., с които ще се финансира собственото участие по проекти, предвидени в проектобюджет 2024. Общината, както всяка година, ще поеме краткосрочен дълг с цел авансово финансиране на проекти, изпълнявани в рамките на европейските програми, който за 2024 г. ще е в размер на 4 млн. лв., информира Снежана Данева-Иванова, зам.-кмет на Община Велико Търново по финансовите въпроси на общественото обсъждане на проектобюджета за 2024 г.
Община В. Търново има намерение да работи по няколко по-големи проекта, свързани с укрепване на свлачища на ул. „Поп Харитон“, на общинския път ЖП гара Дебелец – кв. „Чолаковци“, както и в Емен, които са одобрени на първи етап и са на обща стойност 4 000 980 лв. Договорени са също модернизация на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в рамките на 4 348 091 лв., както и модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширения на съществуваща учебна база на ОУ „Бачо Киро“ за 4 453 450 лв. В процес на договаряне е проект за енергийно обновяване на ИЗ „Рафаел Михайлов“ за 2 214 317 лв. Одобрени са 16 проекта за жилищно обновяване и саниране в рамките на 21 264 000 лв. В процес на оценка е и реформирането на Дом за стари хора „Венета Ботева“ за 8 387 181 лв., както и на Дома за стари хора „Св. Иван Рилски“ в Балван, в размер на 2 324 051 лв. За подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологична алтернатива са предвидени 3 447 916 лв., посочи Данева.
„Постъпиха много предложения преди правенето на бюджета, които многократно надвишават цялата рамка. Постарахме ce да направим срещи с основните политически сили, както и с кметовете на населените места и второстепенни разпоредители. С тях обсъдихме приоритетни проекти и обекти, които биха могли да намерят и са намерили място в рамката на бюджета“, каза Данева. „Това са едни добри намерения, които предстои да изпълним. Всички говорят за разходи, но малко хора говорят за приходи. Надявам се да бъде добра година и да съберем приходите, които сме планирали“, пожела Данева, която отбеляза, че никога не е виждала в залата толкова много граждани.
Тя поясни, че бюджетът е съобразен с увеличението на минималната работна заплата с 19,6 процента. Финансистката отбеляза, че в момента се провежда и ново категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места по методика на Министерството на регионалното развитие и се очаква към 13 май тя да влезе в сила. В зависимост от категорията на населеното място ще се определя данъчната основа, върху която ще се прави и данъчната оценка на имотите. Променени са правилата и условията за финансиране на държавния обществен превоз и ще бъде увеличена субсидията за превозвачите в частта ученици до 14 години за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт, за издадените карти за автобусните линии, както и за планински и други райони. Предвижда се по специални програми да бъдат частично възстановявани разходите на детски градини, детски ясли, музеи, библиотеки, галерии и други държавни и общински институции за електроенергията, която ще се употребява през настоящата година, до размера на цените на битовите потребители.
За първа година в целевата субсидия за капиталовите разходи е предвиден и допълнителен ресурс, който се очаква за Община Велико Търново да е около 12 млн. лв. по няколко обекта: общински път Водолей – Дичин, основен ремонт на общински път Русаля – Дичин, възстановяване на общински път Г. Оряховица – В. Търново – „Никополис ад Иструм“, реконструкция на път Дебелец – Плаково. Целевият размер за поддържане и снегопочистване на общински пътища е разпределен към 31 декември 2023 г., като е дадена възможност да премине като преходен остатък за следващата година и неусвоените средства да бъдат използвани за придобиване на материални дълготрайни активи за снегопочистване на територията на общината, както и за закупуване на материали за обезопасяване срещу хлъзгане.
След Снежана Данева-Ивановa колегата й Мариян Маринов, директор на Дирекция „Бюджет и финанси“, запозна присъстващите с детайли от бюджета, а зам.-кметът Георги Камарашев представи в подробности инвестиционната програма за тази година. Срещата продължи с въпроси от страна на присъстващите общински съветници и граждани, като своите питания изказаха Симеон Николов, Михаил Михалев, Галя Василева, Красин Каракоцев, Венцислав Узунов, д-р Мавроди Калейнски и др. Въпросите бяха свързани с инфраструктурата, местните данъци и такси, ремонтите на училищата, миенето на улиците, състоянието на междуселските пътища и др.
Николай ВЕНКОВ
сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново