Димитър Николов: Проектът “Изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” е подаден в срок, в етап на оценка е

Публикувано на чт, 7 мар. 2024
345 четения

Проектът “Изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов”, подаден от кандидата “Индустриален технологичен парк – Свищов” ЕООД, е постъпил в срок и към момента е обект на проверка от страна на оценителната комисия на етап “Оценка на административното съответствие и допустимост”.
Това става ясно от отговор на министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева на въпрос, зададен от народния представител от Великотърновския избирателен район Димитър Николов. В рамките на парламентарен контрол Николов попита какъв е статусът на подаденото проектно предложение за финансиране и реализация, което е от стратегическо значение за икономическото възстановяване и развитие на Свищов и региона.
С реализацията на проекта са свързани очаквания за икономически подем, смекчаване на негативната демографска тенденция, насърчаване на младежката заетост и трудова мобилност. В началото на ноември м.г. Общинският съвет в Свищов дава съгласие дружеството “Индустриален технологичен парк – Свищов” да кандидатства за финансиране по процедурата “Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции” по Националния план за възстановяване и устойчивост. Официално проектът е внесен на 16 ноември 2023 г. Самият проект е дълъг и трудно извървян процес, изискващ пълна отдаденост на местното ръководство с подкрепата на ключови национални и международни партньорства. Община Свищов успя да привлече интереса на 6 български и чуждестранни компании, с които има сключен меморандум за сътрудничество, обясни Димитър Николов. Реализацията на “Дунавски индустриален и технологичен парк” е част от стратегията и антикризисния план за преструктуриране на местната икономика, с комбинация от “меки” и инвестиционни мерки, които да подобрят бизнес климата и да създададт предпоставки за високотехнологични дейности с по-висока добавена стойност, допълни народният представител.
Екипът на Министерството на иновациите и растежа полага всички необходими усилия относно извършването на оценката на предложенията с необходимата експертиза и при спазване на условията на свободна и лоялна конкуренция, уверява министър Милена Стойчева. В отговора ѝ е посочено още, че Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции е част от реформите на национално ниво за подобряване на инвестиционната среда, опростяване и съкращаване на различни процедури по отношение на инвестционния интерес.
Осигурената финансова подкрепа в рамките на програмата е в размер на 212,5 млн. лв. В установения срок са подадени общо 20 проекта със заявено финансиране в размер на 383 915 652,11 лв. Конкурсният характер на процедурата предполага за финансиране да бъдат предложени проектите, които в най-висока степен отговарят на изискванията за качество, допълва министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново