Д-р Даниела Андреева, кандидат за общински съветник от ГЕРБ: „Ще инициирам промени, така че гражданите да получават отговори на питанията си“

Публикувано на ср, 4 окт. 2023
486 четения

Д-р Даниела Андреева е великотърновка, лекар по дентална медицина. Завършила е Медицинския университет в София. Специализирала е оперативно зъболечение, ендодонтия и парадонтология. Управлява успешна самостоятелна практика. От 10 години е председател на областната организация на Български зъболекарски съюз във Велико Търново и зам.-председател на централното управление на организацията на национално ниво. Кандидат е от ГЕРБ за трети мандат като общински съветник. Областен координатор на „Жени – ГЕРБ“.

Гражданската активност и участието на гражданите в местното самоуправление е важно и д-р Даниела Андреева като кандидат за общински съветник от листата на ГЕРБ активно ще работи за подобряване на взаимодействието между великотърновските общински съветници и гражданите. „Общинският съвет не е абстрактно понятие, общинските съветници са част от гражданското общество и трябва да изразяваме вижданията, желанията и да работим за решаване на проблемите на гражданите на община Велико Търново“, коментира д-р Андреева.
В следващия общински съвет тя ще инициира няколко промени, които да подобрят взаимодействието с гражданите. „Сега съгражданите ни представят питанията си в началото на заседанията на Великотърновския общинския съвет и не получават отговор. Отговор имат само питанията на общинските съветници. Ще настоявам за промяна в правилника за работата на Общинския съвет и гражданите също да получават отговор на своите питания. В зависимост от тежестта, значимостта, обхвата и проблематиката на въпроса, който е задал гражданинът, той трябва да бъде разгледан след това и в ресорните постоянни комисии на Общинския съвет. Ще инициирам създаването на постоянна комисия по етика към Общинския съвет. Тя да разглежда сигналите на съгражданите ни за работата на общинските съветници, както и да разглежда сигнали от самите съветници. По този начин имаме мерилото на съгражданите ни къде е нашето място, до колко и как сме се справили и гражданите имат активност“, пояснява д-р Андреева.
Гражданите имат право да участват в заседанията на постоянните комисии, на сайта на Общинския съвет Велико Търново се публикуват материалите за предстоящите заседания, както и приетите решения. Освен чрез обществени обсъждания и консултации, гражданите могат да участват и пряко в управленските решения и чрез местни референдуми, общи събрания на населението и местни граждански инициативи, така че са създадени всички изискуеми условия за активно гражданско участие. Въпрос на лична инициатива и желание е всеки да даде своя разумен принос за развитието на общината, споделя д-р Андреева и допълва, че са нужни и законодателни промени, които да разширят правомощията на общинските съвети във взаимодействието им с изпълнителната власт и различни държавни структури и институции, за да може общинските съветници още повече да помагат за решаване на проблемите на гражданите и бизнеса.
Д-р Даниела Андреева има предложение и за промяна в документооборота между бизнеса, гражданите, общинската администрация и общинския съвет. Документите трябва да станат по-разбираеми, по-лесни за попълване, което ще ги направи по-ясни с точност, лаконичност, яснота на формулировката, стандартизация на лексиката и на терминологията, пояснява д-р Андреева.
Като общински съветник, Даниела Андреева ще работи и за по-добра пътна и транспортна инфраструктура във Велико Търново и населените места и за подобряване на сметопочистването и сметосъбирането.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново