Бюджет от 14,160 млн. лв. ще изпълнява тази година община Павликени

Публикувано на вт, 17 Февр. 2015
382 четения

Инвестиционната програма на общината за годината е в размер на над 47,7 млн. лв. благодарение на спечелени европроекти

Бюджет от 14 159 780 лева по пълна бюджетна класификация (при 13 163 512 лв. за 2014 г.), прие Общинският съвет на Павликени в края на миналата седмица. Кметът на общината инж. Емануил Манолов посочи в резюмето си в началото на дебата някои цифри на промените в сравнение с предходната година: общата субсидия за делегирани държавни дейности е завишена с 253 258 лв., целевата субсидия за капиталови разходи – с 27 700 лв., целевата субсидия за основен ремонт на пътищата – с 13 700 лв. и т.н. По бюджетите на кметствата сме разпределили над 200 000 лв. повече спрямо 2014 г. за работни заплати, издръжка на персонала, улично осветление, ремонт на улици и др. от собствени бюджетни средства, за капиталовата програма на общината от собствени бюджетни средства са предвидени 256 000 лева повече в сравнение с предходната година и т.н. В условията на ограничени приходи и увеличени разходи за издръжка, разходната част на бюджета на общината е разпределена и балансирана консервативно – заяви павликенският кмет.
Най-важните моменти от павликенския бюджет са, че тази година се запазват непроменени местните данъци и такси, най-голяма част – 4,778 млн. лв. от приходите ще отидат за издръжка на образованието, и че за периода ще се изпълни инвестиционна програма за над 47,7 млн. лв. благодарение на спечелени и влезли вече в реализация европроекти. Най-големите обекти, по които работата не спря и през зимните месеци, са изграждането на градската пречиствателна станция с довеждащи колектори и подмяна на канализационната и водопроводна мрежа, депо за твърди битови отпадъци (съвместно с общините Свищов, Белене, Левски и Никопол) и претоварна площадка за отпадъците край Павликени, ремонт на общински пътища и др.
Общо 143 000 лв. се заделят от общинския бюджет за финансиране работата на основните спортни клубове, от тях 98 000 лв. отиват за издръжка на общинския футболен клуб “Павликени”. За дофинансиране на 4 читалища от общината са определени 22 000 лева.
И тази година община Павликени, която миналата година се присъедини към инициаторите в страната, ще задели 6000 лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми по приети от Общинския съвет условия. По утвърден списък бюджетът поема 85 на сто от пътните разходи на малко над 100 пътуващи до местоработата си в различни населени места на общината учители, социални работници и други общински служители.
Проектът за бюджет за 2015 г. на Община Павликени мина предварителни обсъждания с обществеността и по постоянни комисии към Общинския съвет, на последната сесия бяха направени от отделни съветници няколко предложения, отнасящи се до промени в размер средно с по 200-300 лева във финансирането предимно на културни или спортни обекти по населените места, които други съветници пък нарекоха “популистки”. В общи линии бюджетът беше приет с преобладаващо мнозинство.
Елка СПАСОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново