65,4 млн. лв. е бюджетът на Община Велико Търново за тази година

Публикувано на чт, 4 ян. 2018
551 четения

65,4 млн. лв. е финансовата рамка на проектобюджета на Община Велико Търново за 2018 г., без преходния остатък, стана ясно по време на общественото му обсъждане вчера. За разлика от друга година в Голямата зала на администрацията се събраха повече хора, предимно общински служители, журналисти, съветници и няколко граждани, но това не породи сериозна дискусия по финансовата рамка на общината.

Проектобюджетът е реален, консервативен, но и оптимистичен по своя характер, обясни зам.-кметът Снежана Данева-Иванова. Новите моменти тази година са свързани с функция образование,  Заложените средства за тази област са на стойност 22,8 млн. лв., което представлява ръст от 16% спрямо 2017 г.

Въвеждат се два нови компонента към стандарта за издръжка – за паралелка и за институция. Надяваме се, че така ще се даде шанс за развитие на паралелки, където има по-малка пълняемост, което пък ще намали диспропорциите между градските и селските училища.

Тя посочи още, че през 2018 г. ще бъдат изпълнявани общо тринадесет проекта по новите европейски програми, чиято обща стойност е от около 29 милиона лева. Обезпечаването на дейностите по тях налага поемането на краткосрочен дълг в размер на не повече от 3 милиона лева. Предвидено е и изтеглянето на заем по фонд ФЛАГ за 805000 лева за по-голямо финансовото спокойствие на общината в реализацията на проект за модернизация на образователна инфраструктура. Инвестиционното намерение предвижда обновяването на три училища и три детски градини, като по ОП „Региони в растеж“ са осигурени над 8 милиона лева.

В процес на разработка са още седем проекта за над 32 милиона лева. Четири от тях са по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, сред които – за интегриран градски транспорт и за изграждане на мултифункционален конгресен център на територията на Старото военно училище.

36,8 милиона лева е общата субсидия за делегирани от държавата дейности в Бюджет 2018, като ръстът е с 5,5 милиона лева. Освен за образование, повече пари ще бъдат отпуснати също за социални осигуряване и подпомагане, здравеопазване, култура и др.  Целевата финансова помощ за капиталови разходи е 1,6 милиона лева.

Разчетите сочат, че местните и дофинансирани от държавата дейности са в размер на 28,6 милиона лева. Прогнозирано е увеличаване на събираемостта на имуществените данъци. Заложено е понижаване и на неразплатените разходи.

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2018 година ще бъде за 31,6 милиона лева, съобщи заместник-кметът проф. Георги Камарашев. Средствата ще бъдат вложени в градската среда, пътната, спортната, образователната и социалната инфраструктура, културните институции, църкви. Ще започне строителството на нова детска градина в квартал „Зона В“. „Взели сме под внимание предложенията, направени както от администрацията, така също от кметовете на населените места, общинските съветници, от гражданите и от неправителствените организации, поясни проф. Камарашев.

Весела КЪНЧЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново