4,1 млн. лв. са приходите от общинско имущество във Велико Търново

Публикувано на чт, 15 Дек. 2022
161 четения

4 125 900 лв. са приходите на Община В. Търново от управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г. Това показва отчетът на Отдел “Управление на собствеността”, който ще бъде гласуван на предстоящата сесия на местния парламент.
1 710 000 лв. са приходите от наеми на Община В. Търново към края на ноември. Най-големи са постъпленията от отдаването на нежилищни обекти – 580 000 лв., както и от наеми на земеделска земя – 560 000 лв. Приходите от жилищни обекти са 400 000 лв., а от наеми на общински имоти за разполагане на временни съоръжения – 170 000 лв.
Тази година Отдел “Управление на собствеността” е провел 20 тръжни процедури за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти (павилиони). 12 процедури са приключили със сключването на договори за наем, 4 са в процедура по сключване, а три от търговете не са проведени поради липса на кандидати. Към настоящия момент в процедура е един търг, уточняват от общинската администрация.
Приходите от продажби на общинско имущество и учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти са в размер на 2 415 900 лв. Разликата в приходите от продажба между 2021 и 2022 г. се дължи на сделката по прекратяване на съсобственост в ТД “Трапезица”.
Тази година в отдел “Управление на собствеността” са съставени 170 акта за общинска собственост, в това число 21 за публична общинска собственост. Деактувани са 53 акта за общинска собственост. В полза на Общината с договор за дарение са прехвърлени два недвижими имота. Община В. Търново е изкупила пет имота – земеделски земи, в землището на Беляковец за разширение на гробищния парк. Издадени са и 12 удостоверения за налични или липса на реституционни претенции и за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост, посочват от Община В. Търново.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново