23,2 млн. лв. дава АПИ за поддържане на републиканските пътища в областта

Публикувано на вт, 5 Мар. 2019
391 четения

23,2 млн. лв. без ДДС са предвидените средства от Агенция “Пътна инфраструктура” за почистване и поддържане на републиканските пътища на територията на Великотърновска област. Това е една от най-скъпите обособени позиции, заложени в обществените поръчки на Агенцията. Най-много пари са предвидени за област София – 47,9 млн. лв. за пътна мрежа с дължина над 1349 км, следвана от област Бургас – 25,1 млн. лв. за 1121 км. Великотърновска област се нарежда на трето място по заложени средства за поддръжката на 963,921 км.
В рамките на месец АПИ прекрати, след което поднови общо шест обществени поръчки за поддържане на републиканската пътна мрежа за шестте района на страната – Северозападен, Северен Централен, Североизточен, Югозападен, Южен Централен и Югоизточен. Фирмата изпълнител за областта ще трябва да извършва превантивно поддържане на пътищата – затваряне на повърхностни пукнатини по настилката, пренастилане, стабилизиране на банкети, укрепване на откоси и др., текущо поддържане – почистване на малки свлачища, срутища и наноси. Предвидените пари са и за ремонт и запълване на фуги на пътните съоръжения, за почистване на водостоци, мостове и техните отвори, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. Крайният срок за подаване на оферти е 11 април, а избраната фирма ще сключи договор с АПИ за срок от 5 години.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново