123 млн. лева от Европа са влезли в Община Велико Търново

Публикувано на пн, 19 Дек. 2022
301 четения

1348 проекта на обща стойност 310 318 693 лв. са финансирани с европейски средства по оперативните програми в област В. Търново за периода 2014-2022 г. Това отчетоха от Областния информационен център в старата столица. Проектите са изпълнявани от общо 999 бенефициенти. По брой договори и общата им стойност в Северен централен район за планиране област Велико Търново се нарежда на второ място след Русенска област и преди областите Габрово, Разград и Силистра.
Най-много договори – 591 на обща стойност 123 млн. лв. и 505 бенефициенти, са регистрирани в Община Велико Търново. На второ място е Община Горна Оряховица със 172 договора за 55 млн. лв., изпълнявани от 112 бенефициенти, следвана от Община Свищов – със 142 договора, на обща стойност 47 млн. лв. и 96 бенефициенти.
По показател Оперативни програми 2014-2022 г. за област Велико Търново най-много са проектите по ОП “Иновации и конкурентоспособност” – 810 договора на обща стойност 106 млн. лв., изпълнявани от 704 бенефициенти. На второ място е ОП “Развитие на човешките ресурси” със 160 договора на обща стойност 38,2 млн. лв. и 76 бенефициенти. По ОП “Региони в растеж” са регистрирани 34 проекта на обща стойност 75,2 млн. лв., изпълнявани от 6 бенефициенти.
От началото на тази година екипът на ОИЦ – Велико Търново, е организирал и провел общо 17 информационни събития с 246 участници в тях. За същия период от време в офиса на центъра са консултирани 356 посетители, а по телефон и имейл е отговорено на 154 запитвания. След отправена покана представители на ОИЦ са участвали в 15 информационни събития и обучения, оказано е логистично съдействие за провеждане на 2 събития и са популяризирани 72 инициативи и проекти на други организации.
Управителят на Областен информационен център – В. Търново, Светла Стефанова информира и за очакванията, свързани с европейското финансиране за новия програмен период 2021-2027 г. – Споразумението за партньорство между България и Европейската комисия, Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и приоритети и финансовия бюджет по десетте нови програми за периода до 2027 г.
Весела БАЙЧЕВА
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново