Забрана в Свищов за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци

Публикувано на чт, 20 авг. 2020
41 четения

Кметът на Свищов Генчо Генчев издаде заповед, забраняваща изхвърлянето и неконтролираното третиране на строителни отпадъци на нерегламентирани за целта места на територията на общината. Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществяват длъжностните лица към Общинската администрация, както и кметовете и кметските наместници по населени места. Неспазването ѝ ще се третира като нарушение на екологичните изисквания, свързани с управлението на отпадъците. На виновните лица ще се търси отговорност съгласно законовите разпоредби.
С настоящата заповед ще бъдат запознати всички длъжностни лица, както и лицата, извършващи транспортна дейност с товарни автомобили в Община Свищов.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново