В Свищов бе приключен проект, подкрепящ екологичното и устойчиво развитие на региона.

Публикувано на нд, 24 апр. 2016
346 четения

В четвъртък, 21 април, в 11 ч. в западна индустриална зона на гр. Свищов се проведе заключителна пресконференция и официално откриване по проект “Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова технологична линия за производство на пелети”, реализиран от „Екотекника“ЕООД с партньор Кралското норвежко общество за развитие – Norges Vel (Норвегия). На събитието присъстваха представители на Екотекника ЕООД, Norges Vel, големи местни потребители на пелети и журналисти.
На пресконференцията бе представен проекта, осъществен с финансовата подкрепа на Правителството на Кралство Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 – „Иновации в зелената индустрия“и „СИБАНК“ България, част от белгийската банково-застрахователна група КВС, осъществените по него дейности, участващите страни и предимствата, които той предлага на обществото на местно, регионално и национално ниво.
Чрез прилагането на иновативни технологии и с подкрепата на Norges Vel, Екотекника ЕООД разработи нов, по-ефективен бизнес модел, който ще помогне на компанията да засили своята устойчива и социално отговорна политика, да увеличи своя капацитет, да внедри оборудване за пестене на енергия и намаляване отрицателното въздействие върху околната среда. Бе достигнато повишаване на информираността сред служителите на компанията за модела на ефективна работа и над 40 служители бяха обучени как да работят с новата технология.
За местното общество реализацията на проекта, също е от значение, тъй като ефективното управление на наличната нестандартна и отпадна дървесина снижава замърсяването на околната среда. Откриването на нови работни места във връзка с проекта също бе изтъкнато като важен резултат от изграждането на новата линия за производство на пелети в гр. Свищов. В този смисъл резултатите от реализацията на проекта са плюс не само за компанията, но и за обществото.
Бяха изтъкнати ефективността на такъв тип енергия и нейният положителен ефект по отношение на опазването на околната среда и намаляването на вредните емисии във атмосферата, ползите във финансово отношение от редуциране разходите за отопление, липсата на отпадъци (пепелта оставаща след изгарянето на пелетите е натурален тор). Тази политика на „Екотекника“ЕООД е в унисон с политиката на „Свилоза“АД на чиято площадка е новоизградения обект за производствена дейност в хармония с природата.
В заключение бе отбелязано, че в България съществува широко поле за използване на алтернативни горива от възобновяеми енергийни източници и новата технологична линия на „Екотекника“ЕООД е призив към обществеността, бизнеса, обществените институции и организации, да се обърнат към един по екологичен, чист и ефективен енергиен модел.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново