След активно съдействие от страна на общинското ръководство, бяха отпуснати средства за ремонт на няколко църкви

Публикувано на пт, 8 Юли 2016
247 четения

По инициатива на общинското ръководство, през първата половина на 2016 година, църковните настоятелства на няколко църкви в община Свищов, съвместно с кметовете по места, написаха писма до Дирекция по „Вероизповедания” в Министерски съвет и съответно до Великотърновската епархия, с молба да им бъдат отпуснати средства за належащи ремонти. Към писмата бяха приложени съответните количествено-стойностни сметки за необходимите ремонти в  съответните църкви.

След активно съдействие от страна на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, от Дирекция по „Вероизповедания” към Министерски съвет отпуснаха средства за църковните храмове. През месеците май и юни, пет от населените места получиха писма, чрез които бяха уведомени, че по сметката на Великотърновската митрополия са отпуснати средства за строително-ремонтни дейности. Църквите, които получиха целева държавна субсидия са: храм „Св. архангел Михаил” – с. Александрово, храм „Св. Димитър” – с. Горна Студена, храм „Св. Йоан Рилски” – с. Драгомирово, храм „Св. Димитър” – с. Козловец и  храм „Св. Параскева” в с.Червена.

В село Александрово средствата в размер на 6000 лв. ще бъдат изразходвани за оформяне на преддверието, където ще бъде поставен гипсокартон, теракот и входна врата. Подът на църквата ще бъде основно ремонтиран и ще се положи ламинат;

В село Горна Студена, средставата в размер на 5000 лв. ще бъдат изразходвани за ремонт на покрива;

В село Драгомирово, със средствата в размер на 6000 лв. вече е подменена част от храмовата дограма;

В село Козловец, със средствата от 5000 лв. предстои ремонт на покрива и фасадата на храма.

В село Червена, сумата от 6000 лв. ще бъде използвана за ремонт на покрива.

След ремонтните дейности, в срок до 15 декември 2016 година, в Дирекцията по „Вероизповедания” към Министерски съвет ще бъдат изпратени заверени копия от разходно-оправдателните документи, с които ще се удостовери, че отпуснатата държавна субсидия е усвоена и разходите са направени  строго целево.

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново