С 820 хил. лв. облагородяват един от кварталите в Свищов

Публикувано на пн, 10 авг. 2020
126 четения

Кметът на Община Свищов Генчо Генчев, зам.-кметът д-р Анелия Димитрова и екипът за управление на проекта “Обновяване на градска жизнена среда жк “Симеон Ванков”, се срещнаха с жителите на квартала във връзка с представяне на дейностите по него.
Проектът, който е част от резервния списък на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и се реализира благодарение на 100 % изпълнение на Инвестиционната програма на Общината, се финансира по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. и е на обща стойност 820 992,91 лева с ДДС. Той е естествено продължение на вече реализираните дейности в обхвата на улици и междублокови пространства по вече изпълнен през 2018 г. проект по ОПРР и е част от цялостна концепция, свързана с преосмисляне ролята на междублоковите пространства като част от живота на местната общност.
На срещата с гражданите бяха представени предвидените дейности и целите на проекта. Присъстващите отправиха своите предложения, мнения и препоръки във връзка с обновяването на квартала, като получиха отговори на редица въпроси, които ги вълнуват.
Кметът на Общината подчерта, че няма да бъде правен никакъв компромис с качеството на изпълнение на проекта и прикани живеещите в квартала да представят в срок от една седмица своите писмени предложения за подобряване и функционалност на проектното предложение, за да може екипът по изпълнение да се съобрази с тях и да ги приложи при окончателното му оформяне. Зам.-кметът д-р Димитрова каза, че за общинското ръководство е изключително важно хората във всички квартали на града да получават еднакво внимание и грижа независимо от това дали живеят в покрайнините, или в централната част. Тя изрази своята радост от възможността на Общината да създаде чудесни условия за отдих на живеещите и игри за малчуганите, като подчерта, че е изключително важно след изпълнението на проекта направеното да се пази и всички заедно да се грижат за уредите, кътовете за отдих и спортните съоръжения.
Проектното предложение предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда като обхваща междублокови пространства с обща площ от 7827,50 кв.м. Реализирането му цели да допринесе за повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на град Свищов, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново