Продължава обновяването на жилищните райони в Свищов

Публикувано на вт, 5 окт. 2021
31 четения

Нова зелена зона и място за отдих ще бъдат изградени в жк “Стоян Ников” в Свищов. Преди това в квартала беше сменен водопроводът, което реши един дългогодишен проблем за живеещите в квартала. Според новия проект на Общината предстои доразвиване на пространството с нови алеи, от които да се осъществява удобен достъп от входовете на жилищните блокове и други жилищни зони, обособяване на площадка за игра, монтаж на беседки, пейки, ремонт на съществуващите и благоустрояване на новопроектираните пешеходни алеи, както и изграждането на паркинг. Ще бъде запазена съществуващата растителност, която е в добро състояние, предвижда се също и озеленяване с подходяща декоративна растителност.
Според проекта в източната част ще има площадка за игра на деца от 3 до 12 години. По овалните северозападна и югоизточна алеи се предвижда да се монтират перголи с пейки, а в северозападната и югоизточна част около алеите и озеленената площ ще бъде организирана зона за отдих, в която са проектирани беседки. По проекта е предвиден достъп на хора с увреждания чрез подходящ наклон на тротоарната настилка към прилежащите улици и обособени паркоместа за инвалиди.
Инвестиционният проект за благоустрояване на градска жизнена среда в кв. 152 “Стоян Ников” е на стойност 260 000 лв., а средствата са от Инвестиционната програма на Общината и резерва от Интегрирания план за градско развитие и възстановяване.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново