Приключи първи етап от цифровизацията на регистрите по гражданско състояние на Община Свищов

Публикувано на нд, 29 май 2016
235 четения

Във връзка с приключване на първия етап от цифровизацията на регистрите по гражданско състояние на Община Свищов, на 25 май в Зала 1 се проведе работна среща. Обучението беше организирано за служителите на Община Свищов от отдел ГРАО и гражданско състояние, както и за кметове, и служителите от кметствата. Програмата на обучението беше с акцент върху работата с платформата на „Цифро-Акт”, включително казуси и особености, които могат да възникнат в процеса на работа. Лектор на обучението бе Николай Буров.

Според Закона за гражданската регистрация, регистрите по гражданско състояние трябва да се съхраняват в Общината. С цифровизирането им всички служители, имащи тази компетенция в населените места от общината, ще могат да работят с единна система, която да предоставя бърза и точна информация необходима на жителите, относно гражданското състояние.

Кметовете на кметства и служителите на АПОН (административно и правно обслужване на населението) ще могат на място да правят справка или да извадят копие от акт за раждане, смърт или брак. В първия етап на цифровизирането са обхванати селата Алеково, Александрово, Деляновци, Совата, Царевец, Червена и част от Козловец. В предстоящия втори етап на цифровизация, ще бъдат обхванати и останалите населени места в община Свищов.
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново