Представители на община Свищов споделиха добри практики на доброволните формирования

Публикувано на ср, 5 Дек. 2018
94 четения

В Областна администрация – Велико Търново се проведе семинар за дейността на доброволните формирования на територията на областта. Събитието е част от изпълнението на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012-2020 г. и Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

„Създаването и развитието на доброволните формирования, както и приемането на нормативните документи, регламентиращи тяхната дейност дава положителни резултати вече няколко години. Всички ние сме свидетели, че тази дейност е необходима за обществото. Проведените през годините семинари спомогнаха за решаването на редица от поставените проблеми и се инициира създаването на нови доброволни формирования.“, каза в обръщението си областният управител проф. д-р Любомира Попова.   Тя използва възможността, в навечерието на Международния ден на доброволеца, да честити празника на всички доброволци и да пожелае ползотворна работа на участниците в срещата.

По време на семинара, представителите на община Свищов в лицето на началника на РСПБЗН гл. инсп. инж. Светлин Михайлов, ръководителя на Доброволческото формирование към община Свищов д-р Кристиян Кирилов и зам.- ръководителя на формированието Стефан Димитров представиха два проекта, които се реализират в община Свищов и са пример за добра съвместна работа на институции, и доброволчески формирования.

Проектът „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ е реализиран по Програмата за трансгранично сътрудничество съвместно с община Зимнич, Румъния и е насочен към закупуване на оборудване за справяне с бедствени ситуации, като  следва устойчив модел на създаване на Кризисен център, разработен за първи път в България от община Свищов. През последните години Кризисният център става не само място за спешна ситуация, но и място, откъдето жителите могат да намерят решения за оказване на първа помощ и непрекъснато съдействие. Усвоените от община Свищов средства по проекта са в размер на 494721 евро и са използвани за закупуване на модерно оборудване, съобразено с нуждите на населението и критериите за неговата безопасност.

Вторият проект, който също беше даден като пример за добра практика е насочен към стимулиране на младежкото доброволчество. По проект „Доброволческа младежка академия за безопасност, който се реализира с финансовата  подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), към Министерство на младежта и спорта са обучени 20 младежи до 29 години, които придобиват знания и опит в две направления. 10 от младежите са преминали обучение по „Пожари – опасност и мерки за защита“, а другите 10 доброволци са обучени по ключова компетентност „Бедствия и аварии – видове и реагиране“. След приключване на обучението си младежите проведоха учебни занимания с повече от 240 ученика от училищата в град Свищов. Общата сума на проекта е в размер на 18 872 лв. и е за срок от 4 месеца.

Представителят на ГД ПБЗН главен комисар Костадин Чифлигаров поздрави представителите на община Свищов и даде за пример съвместната им, и отговорна работа. Той представи презентации на тема: “Потребности от обучение на доброволци” и “Младежки доброволци”. По време на семинара беше представена и Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. и произтичащите от нея нови областни и общински планове за защита при бедствия.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново