Одобрен е проект за разширяване дейността на Домашен социален патронаж – Свищов

Публикувано на пн, 20 юни 2016
253 четения

Одобрено е реализирането на проектното предложение за преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж”.

Тази година Община Свищов кандидатства за изпълнение по проект “Красива България” с обект: „Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж”, град Свищов за нуждите на домашен социален патронаж“. Във връзка с големия брой желаещи да ползват услугите на домашен социален патронаж в Свищов, е необходимо да се увеличи капацитета на тази форма на социална услуга, като се осигури нова кухня, оборудвана по съвременните изисквания, което е важна предпоставка за повишаване качеството на предоставената услуга. Общо около 250 лица ползват Домашния социален патронаж в Свищов. От тях храна получават около 230 лица на пенсионна възраст  – самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания, а щатът на персонала е 15 души.

Топла храна се предлага и в 8 населени места от Общината, където населението е предимно застаряващо и поради тази причина се увеличава и броят на лицата, които имат нужда от тази услуга, т. е. услугата е с непълен обхват на територията на цялата община.

С одобряването на този проект, ще се разшири дейността на патронажа и предоставянето на допълнителни помещения. Това до голяма степен ще доведе до създаване на възможности за развитие на социалната услуга на територията на цялата община, а също и за създаване на нови видове социални услуги.

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 175 125,00 лв., като Община Свищов ще  участва с 96 319,00 лв. (55% от цялата сума).

Изпълнението на проекта трябва да приключи да ноември 2016 г.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново