Община Свищов защити прилагането на ISO 9001:2008

Публикувано на пн, 30 май 2016
199 четения

Община Свищов за пореден път защити прилагането на Стандарт ISO 9001:2008. Сертифициращата компания SGS проведе, в края на изминалата седмица, годишен контролен одит върху прилагането на системата за качество. Одитът приключи с положителна оценка, като по време на проверката не бе установено нито едно несъответствие към изискванията на стандарта.

Освен, че защити сертификата си, по време на одита бе установено, че Община Свищов стриктно съблюдава и непрекъснато надгражда Системата за управление на качеството. Въвеждането на международния стандарт е гарант, че Общината прилага практики, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни изисквания, и се стреми непрекъснато да повишава ефективността, ефикасността и качеството на услугите, които предлага.

Сертифицирането на община Свищов по стандарт ISO 9001:2008 е в изпълнение на амбицията на ръководството на община Свищов да подобри управленската си дейност и процеса на работа.  Да реализира ежегодно заявената политика и цели по качеството, като се ръководи главно от степента на удовлетвореност на клиентите.

ISO 9001:2008 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания, и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.

Системата носи редица предимства като: по-качествени услуги за гражданите; по-добра защита на личните данни; постоянно наблюдение и измерване на обществените потребности; по-ясно дефинирани отговорности и конкретни отговорности; по-ясни и проследими работни процедури и т.н.

През 2008 г. Община Свищов бе сертифицирана по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 след като успешно кандидатства и бе включена в проект на Министерството на държавната администрация по Оперативна програма “Административен капацитет”.

Разработката и внедряването на системата бяха последвани от Сертификационни и ресертификационни одити с положителна оценка, като от внедряването до момента не са констатирани критични или некритични несъответствия.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново