Напредва изграждането на социалните жилища в Свищов

Публикувано на ср, 1 сеп. 2021
37 четения

Напредва изграждането на 27 социални жилища в Свищов. Целта е да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни жилища за хора в неравностойно положение, създавайки предпоставки за тяхната интеграция и мотивация за активното им включване в обществения живот. Проектът се осъществява със средства на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. на стойност 1,2 млн. лв. От тях над 1 млн. лв. е безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие, а 180 000 лв. са национално финансиране. Договорът за изграждането на социалните жилища беше подписан на 10 юни 2020 г. между кмета Генчо Генчев и Управляващия орган на оперативната програма.
Към настоящия момент е определен екип за управление на проекта, проведени са предвидените обществени поръчки и са избрани изпълнители на основните дейности, за доставка на оборудване и обзавеждане. Предвидените строително-ремонтни дейности са изпълнени в пълен обем, в рамките на срока, заложен в договора за възлагане на поръчката. В момента тече процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация. Предстои доставката и монтажът на предвиденото оборудване и обзавеждане.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново