Изцяло обновено е читалището във Вардим

Публикувано на вт, 13 окт. 2020
39 четения

НЧ “Трудолюбие – Дунав 1907” в свищовското село Вардим беше ремонтирано по проект “Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов” по ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г. Средствата за ремонта са в размер на близо 1 146 000,00 лева.
В обновената сграда с изцяло реновирана фасада и подменена дограма, топлинноизолирани стени и покрив, възстановен вътрешен английски двор, подменена електрическата инсталация, монтирана нова отоплителна и вентилационна инсталация, изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение вече работят и функционират 16-те клуба, групи и кръжоци, в които участват постоянно около 171 самодейци към читалището.
В изцяло освежено помещение ще се разположи и учредената през 2012 година, с помощта на родолюбиви жители на село Вардим, етнографска сбирка, включваща предмети от бита и поминъка на населението и народни носии. Почти всички експонати са събрани от ученици, родители и жители на селото. Тенденцията е сбирката да се обогатява и прерасне в музейна експозиция.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново